Kommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål

Visualisering

Her vises en animasjon for kommuneforvaltningens utgifter fra 1996 og framover, fordelt på de ulike formål.

Hopp over visualiseringen og til brødteksten

Tastene Ctrl + vil forstørre visningen av figuren.

Tilsvarende visualisering av:

Mer informasjon finnes i statistikkenSe også nøkkeltallside for offentlig sektor .