Nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Rekordhøy svarprosent.

Svarprosent 15. juni var på hele 99 mot nærmere 98 prosent i fjor, som også var rekordhøyt. For kommunene økte svarprosenten med vel ett prosentpoeng i gjennomsnitt. For fylkeskommunene er det noen få skjema som ødelegger for en svarprosent på 100.

Utgifter til tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner

Brutto driftsutgifter til kommunale- og fylkeskommunale tjenesteproduksjon fordeler følgende på de totale utgiftene for 2016:

Kommunene

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2016

2016
Administrasjon og styring 6 % 6
Barnehage 12 % 12
Grunnskole-opplæring 19 % 19
Helse og omsorg 31 % 31
Sosialtjenester 5 % 5
Barnevern 3 % 3
Vann avløp renov./avfall 5 % 5
Kultur 4 % 4
Øvrige tjenesteområder 10 % 10
Annet 6 % 6

Fylkeskommunene

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2016

2016
Administrasjon og styring 5 % 5
Videregående opplæring 45 % 45
Tannhelse 4 % 4
Samferdsel 30 % 30
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2 % 2
Kultur 4 % 4
Øvrige tjenesteområder 4 % 4
Annet 5 % 5

Kontakt