Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert:

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

  • Tallene er hentet fra
  • KOSTRA

KOSTRA nøkkeltall gir oversikt over utvalgte nøkkeltall fra driften av norske kommuner og fylkeskommuner. Det skal være enkelt å hente ut tallene du trenger fra kommunal virksomhet. Nå kan du lettere navigere fra kommune til kommune eller fylkeskommune, eller til et annet tjenesteområde innenfor kommunal virksomhet. Til høsten vil det også bli mulig å lage egne kommunegrupper, hvis du har behov for fast å sammenligne tall fra en bestemt gruppe kommuner.

I løpet av 2017 og 2018 har Statistisk sentralbyrå (SSB) laget ny nettløsning for KOSTRA-tallene. Dette omfattende arbeidet er nå i mål, og den nye løsningen KOSTRA nøkkeltall er oppdatert med endelige tall.

KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

KOSTRA nøkkeltall har erstattet faktaarkene på ssb.no. I KOSTRA nøkkeltall er det enklere å navigere og å bytte kommune/fylkeskommune og tjenesteområder, som barnehage, grunnskole, pleie og omsorg eller samferdsel. Det er cirka 10-15 utvalgte nøkkeltall under hvert enkelt tjenesteområde.

Muligheten for å sammenligne en utvalgt kommune med andre kommuner, kommunegruppe, fylkessnitt av kommuner og landsnitt av kommunene, videreføres i KOSTRA nøkkeltall.

En funksjon for å sammenligne enkeltkommuner med gjennomsnittet av en selvvalgt gruppe av kommuner, vil komme på plass over sommeren.

Hva er KOSTRA?

Ny struktur på KOSTRA-tabeller i Statistikkbanken

Det er utviklet nye tabeller i Statistikkbanken som er mer brukervennlige. De ligger under offentlig sektor i Statistikkbanken etter de enkelte tjenesteområdene.

 

Kontakt