Utslipp av klimagasser1990-2015, endelige tall

Statistikken over klimagassutslipp omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Gassene sammenveies til CO2-ekvivalenter.

7. mars 2017 publiseres oppdaterte utslippstall fordelt på fylker i statistikkbanktabell 10608. Tabellen ble rettet 31. mars 2017.

Innhold

Arkiv for Utslipp av klimagasser - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. desember 2016 1990-2015 Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014
20. januar 2015 1990-2013 Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013
30. januar 2014 1990-2012 Nedgang i klimagassutslippene i 2012
7. februar 2013 1990-2011 Reduserte klimagassutslipp i 2011
13. februar 2012 1990-2010 Økte klimagassutslipp i 2010
19. mai 2010 1990-2009 Kraftig nedgang i klimagassutslippene
15. februar 2010 1990-2008 Mindre utslipp av klimagasser fra transport
9. februar 2009 1990-2007 Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet
12. februar 2008 1990-2006 Lavere klimagassutslipp de to siste årene
9. februar 2006 1990-2004 Nye beregninger ga nedjusterte utslipp
13. februar 2004 1990-2002 Opp og ned siden 1996
14. februar 2003 1990-2001 Klimagassutslipp opp på 1999-nivå igjen
24. januar 2002 1990-2000 Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
7. oktober 2000 6. oktober 2000 Kan gi 450 000 tonn mer CO2

Arkiv for Utslipp av klimagasser - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. desember 2016 1990-2015 Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014
20. januar 2015 1990-2013 Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013
30. januar 2014 1990-2012 Nedgang i klimagassutslippene i 2012
7. februar 2013 1990-2011 Reduserte klimagassutslipp i 2011
13. februar 2012 1990-2010 Økte klimagassutslipp i 2010
19. mai 2010 1990-2009 Kraftig nedgang i klimagassutslippene
15. februar 2010 1990-2008 Mindre utslipp av klimagasser fra transport
9. februar 2009 1990-2007 Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet
12. februar 2008 1990-2006 Lavere klimagassutslipp de to siste årene
9. februar 2006 1990-2004 Nye beregninger ga nedjusterte utslipp
13. februar 2004 1990-2002 Opp og ned siden 1996
14. februar 2003 1990-2001 Klimagassutslipp opp på 1999-nivå igjen
24. januar 2002 1990-2000 Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
7. oktober 2000 6. oktober 2000 Kan gi 450 000 tonn mer CO2

For tidligere publiseringer se også: Utslipp til luft, kommunetall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB