290283
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige
290283
statistikk
2017-12-14T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp av klimagasser, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp av klimagasser1990-2016, endelige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2016Endring i prosent
Siden 19902015 - 2016
1Netto utslipp (utslipp minus opptak) gjelder foregående år. Kilde: NIBIO.
Utslipp fra norsk territorium53,33,0-1,1
Olje- og gassutvinning14,879,9-1,9
Industri og bergverk11,7-40,4-1,8
Energiforsyning1,7304,8-1,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,31,6
Veitrafikk9,927,8-3,6
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,518,52,8
Jordbruk4,5-5,40,7
Andre kilder2,98,42,6
Netto utslipp fra skog og arealer i Norge1-24,3-56,94,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB