290283
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige
290283
statistikk
2017-12-14T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp av klimagasser, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp av klimagasser1990-2016, endelige tall

Innhold

Publisert:

Publisering av de årlige foreløpige tallene på utslipp av klimagasser som skulle ha kommet 25. juni er utsatt. Årsaken er gjennomføring av metodeforbedringer på deler av grunnlagstallene. Det skapte dessverre forsinkelser for statistikkproduksjonen. Det jobbes med å få dette klart så snart som mulig. Ny publiseringsdato blir annonsert på ssb.no så snart den er klar.

Statistikkbanktabell 10608, fylkesfordelte klimagassutslipp, er lastet med tall for 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016 12. april 2018 

 

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2016Endring i prosent
Siden 19902015 - 2016
1Netto utslipp (utslipp minus opptak) gjelder foregående år. Kilde: NIBIO.
Utslipp fra norsk territorium53,33,0-1,1
Olje- og gassutvinning14,879,9-1,9
Industri og bergverk11,7-40,4-1,8
Energiforsyning1,7304,8-1,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,31,6
Veitrafikk9,927,8-3,6
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,518,52,8
Jordbruk4,5-5,40,7
Andre kilder2,98,42,6
Netto utslipp fra skog og arealer i Norge1-24,3-56,94,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB