269242_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige
269242_tabell
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
true

Utslipp av klimagasser1990-2015, endelige tall

Statistikken over klimagassutslipp omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Gassene sammenveies til CO2-ekvivalenter.

7. mars 2017 publiseres oppdaterte utslippstall fordelt på fylker i statistikkbanktabell 10608. Tabellen ble rettet 31. mars 2017.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconUtslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconUtslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalentercsv-iconUtslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Tabell 2Utslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalentercsv-iconUtslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Tabell 3Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste årfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste årexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste årcsv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste år
Tabell 4Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste årfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste årexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste årcsv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste år
Tabell 5Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990fullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990excel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990csv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990
Tabell 6Utslipp til luft av klimagasser, etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalentercsv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB