161498_tabell_184683_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar
161498_tabell_184683
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken viser hvor mye husholdningsavfall som kastes i kommunene kommuner i Norge. Materialgjenvinning, forbrenning og deponering av matavfall og annen søppel omtales også.

Avfall frå hushalda2013

Innhald

Hushaldsavfall etter materiale. 1000 tonn.1
1992200220122013
1Alle avfallsmengder er justert for grovavfall og næringsavfall
Hushaldningsavfall i alt1 0121 6132 1732 255
Restavfall926881970983
Papir, papp og drikkekartong57246302293
Glas11375555
Plast0,153334
Metall6,6447978
EE-avfall..274346
Matavfall og anna våtorganisk1,1141174174
Treavfall0,688235255
Park- og hageavfall084173194
Tekstilar1921
Farleg avfall..104247
Utsortert brennbart avfall3039
Anna9423557

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB