344499_tabell_354902_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
344499_tabell_354902
statistikk
2018-07-02T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2018

Innhold

Fordeling av landets bebygde areal. Kvadratkilometer. Prosent.
2018
Km²Prosent
Bebygde områder i alt5 473100,0
Boligbebyggelse1 26623,1
Fritidsbebyggelse4458,1
Bebygd område for landbruk og fiske5309,7
Næring, offentlig og privat tjenesteyting4508,2
Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur2 23140,8
Andre bebygde områder55310,1