Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/natur-og-miljo/faktaside?id=4368

Luftforurensning

Nøkkeltall

43.8

millioner tonn CO₂ sluppet ut i atmosfæren

CO₂ sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Karbondioksid (CO₂) 35321000 33816000 34734000 36224000 38089000 38707000 41830000 41969000 42220000 42974000 42518000 43866000 42985000 44305000 44622000 43923000 44485000 46231000 45378000 43890000 46241000 45522000 45038000 44982000 44917000 45350000 44473000 43670000 43821000
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Karbondioksid (CO₂) 35321000 33816000 34734000 36224000 38089000 38707000 41830000 41969000 42220000 42974000 42518000 43866000 42985000 44305000 44622000 43923000 44485000 46231000 45378000 43890000 46241000 45522000 45038000 44982000 44917000 45350000 44473000 43670000 43821000

Nøkkeltall

8.2

millioner tonn CO₂-ekvivalenter andre klimagasser sluppet ut

Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4) 6028000 5974000 6048000 6174000 6256000 6210000 6255000 6270000 6070000 5963000 5972000 5963000 5839000 5813000 5697000 5551000 5404000 5487000 5341000 5384000 5390000 5237000 5212000 5147000 5088000 5055000 4949000 4867000 4811000
Lystgass (N2O) 4112000 3956000 3421000 3620000 3689000 3717000 3734000 3724000 3815000 4028000 3828000 3756000 3998000 3851000 3995000 4064000 3731000 3556000 3114000 2564000 2473000 2468000 2474000 2447000 2454000 2491000 2424000 2381000 2371000
Hydrofluorkarboner (HFK) 0 10000 20000 32000 50000 92000 129000 192000 244000 316000 383000 473000 578000 558000 596000 613000 675000 712000 798000 848000 1066000 1107000 1142000 1156000 1242000 1240000 1375000 1384000 844000
Perfluorkarboner (PFK) 3895000 3457000 2637000 2648000 2343000 2314000 2108000 1883000 1712000 1600000 1518000 1531000 1659000 1051000 1017000 955000 859000 951000 896000 438000 238000 263000 201000 181000 179000 146000 186000 131000 137000
Svovelheksafluorid (SF6) 2099000 1983000 673000 704000 838000 580000 548000 553000 693000 834000 891000 755000 227000 217000 262000 296000 200000 70000 60000 56000 69000 54000 54000 56000 50000 70000 64000 59000 57000
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4) 6028000 5974000 6048000 6174000 6256000 6210000 6255000 6270000 6070000 5963000 5972000 5963000 5839000 5813000 5697000 5551000 5404000 5487000 5341000 5384000 5390000 5237000 5212000 5147000 5088000 5055000 4949000 4867000 4811000
Lystgass (N2O) 4112000 3956000 3421000 3620000 3689000 3717000 3734000 3724000 3815000 4028000 3828000 3756000 3998000 3851000 3995000 4064000 3731000 3556000 3114000 2564000 2473000 2468000 2474000 2447000 2454000 2491000 2424000 2381000 2371000
Hydrofluorkarboner (HFK) 0 10000 20000 32000 50000 92000 129000 192000 244000 316000 383000 473000 578000 558000 596000 613000 675000 712000 798000 848000 1066000 1107000 1142000 1156000 1242000 1240000 1375000 1384000 844000
Perfluorkarboner (PFK) 3895000 3457000 2637000 2648000 2343000 2314000 2108000 1883000 1712000 1600000 1518000 1531000 1659000 1051000 1017000 955000 859000 951000 896000 438000 238000 263000 201000 181000 179000 146000 186000 131000 137000
Svovelheksafluorid (SF6) 2099000 1983000 673000 704000 838000 580000 548000 553000 693000 834000 891000 755000 227000 217000 262000 296000 200000 70000 60000 56000 69000 54000 54000 56000 50000 70000 64000 59000 57000

Svevestøv sluppet ut i atmosfæren

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Svevestøv totalt (TSP) 66785 64582 68182 68512 68723 69805 75024 68840 66476 67319 66399 66701 63448 61018 63134 61598 63951 60529 58556 61017 59060 62377 55747 53236 52473 52280 53615 52305
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) 48638 46733 50631 51916 52123 53111 57544 52565 50477 51350 50625 51058 47631 45115 46269 44306 45051 42737 40604 43515 41020 42716 37156 34386 34078 33400 33888 33194
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) 38386 36692 40553 42685 43163 43996 47862 43684 41730 42372 41560 42089 38786 36711 37372 35323 35443 34061 31936 34735 32369 32721 28513 25837 25722 24852 24763 24499
Svevestøv sluppet ut i atmosfæren
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Svevestøv totalt (TSP) 66785 64582 68182 68512 68723 69805 75024 68840 66476 67319 66399 66701 63448 61018 63134 61598 63951 60529 58556 61017 59060 62377 55747 53236 52473 52280 53615 52305
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) 48638 46733 50631 51916 52123 53111 57544 52565 50477 51350 50625 51058 47631 45115 46269 44306 45051 42737 40604 43515 41020 42716 37156 34386 34078 33400 33888 33194
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) 38386 36692 40553 42685 43163 43996 47862 43684 41730 42372 41560 42089 38786 36711 37372 35323 35443 34061 31936 34735 32369 32721 28513 25837 25722 24852 24763 24499

Nøkkeltall

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren

39846 kg

[ 2018 ]

Utslipp av tungmetaller i atmosfæren

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bly 26448 14953 14535 15033 14624 12931 11539 13194 13044 13663 11313 10467 9319 8499 6429 7051 7424 6407 6498 6455 7919 6790 7190 6977
Kadmium 1305 1404 1341 1398 1327 1056 968 945 905 831 779 825 758 741 596 734 692 593 544 465 511 476 490 511
Kvikksølv 809 830 840 784 826 648 598 574 701 577 565 516 480 434 352 387 342 313 320 276 245 263 242 225
Arsen 3171 3244 3103 3543 3563 2714 2436 1982 1812 1566 1713 1543 1743 1535 1052 1602 1568 1132 1225 1109 1407 1220 1129 1287
Krom 11838 11806 12822 12517 12383 9697 7822 6940 4681 4275 4181 4128 4161 4396 3600 4173 3802 3664 4322 4624 4413 3956 3749 3677
Kobber 22514 22681 23500 24314 24399 23559 24104 23962 24239 24574 25571 26174 27114 27965 26012 27010 28644 28901 28514 28352 27969 27613 27210 27169
Utslipp av tungmetaller i atmosfæren
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bly 26448 14953 14535 15033 14624 12931 11539 13194 13044 13663 11313 10467 9319 8499 6429 7051 7424 6407 6498 6455 7919 6790 7190 6977
Kadmium 1305 1404 1341 1398 1327 1056 968 945 905 831 779 825 758 741 596 734 692 593 544 465 511 476 490 511
Kvikksølv 809 830 840 784 826 648 598 574 701 577 565 516 480 434 352 387 342 313 320 276 245 263 242 225
Arsen 3171 3244 3103 3543 3563 2714 2436 1982 1812 1566 1713 1543 1743 1535 1052 1602 1568 1132 1225 1109 1407 1220 1129 1287
Krom 11838 11806 12822 12517 12383 9697 7822 6940 4681 4275 4181 4128 4161 4396 3600 4173 3802 3664 4322 4624 4413 3956 3749 3677
Kobber 22514 22681 23500 24314 24399 23559 24104 23962 24239 24574 25571 26174 27114 27965 26012 27010 28644 28901 28514 28352 27969 27613 27210 27169

Avfall

Nøkkeltall

Total mengde avfall

Total mengde avfall

11.7 millioner tonn

[ 2017 ]

3.1 %

Endring fra året før

Hvor kommer avfallet fra?

2012 2017
2012 2017
Bygge- og anleggsvirksomhet 2452000 2975000
Private husholdninger 2315000 2422000
Tjenesteytende næringer 2069000 2375000
Industri 1404000 1629000
Annet 2243000 2345000
Hvor kommer avfallet fra?
2012 2017
Bygge- og anleggsvirksomhet 2452000 2975000
Private husholdninger 2315000 2422000
Tjenesteytende næringer 2069000 2375000
Industri 1404000 1629000
Annet 2243000 2345000

Husholdningsavfall etter type sortering

2012 2017
2012 2017
Restavfall 1001000 986000
Treavfall 235000 283000
Papir, papp og kartong 302000 251000
Våtorganisk avfall 174000 192000
Kasserte kjøretøy 145000 170000
Hageavfall 173000 149000
Metall 79000 91000
Glass 53000 66000
Annet 153000 234000
Husholdningsavfall etter type sortering
2012 2017
Restavfall 1001000 986000
Treavfall 235000 283000
Papir, papp og kartong 302000 251000
Våtorganisk avfall 174000 192000
Kasserte kjøretøy 145000 170000
Hageavfall 173000 149000
Metall 79000 91000
Glass 53000 66000
Annet 153000 234000

Farlig avfall

Nøkkeltall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

1.53 millioner tonn

[ 2017 ]

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

kilde: Farlig avfall, Statistisk sentralbyrå

Farlig avfall til behandling

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Farlig avfall til godkjent håndtering 543 611 596 602 806 898 970 1105 1056 1097 1023 1164 1215 1204 1238 1343 1408 1471 1533
Farlig avfall til ukjent håndtering 56 60 46 51 98 115 92 90 78 74 71 73 82 57 68 40 23 19 13
Farlig avfall til behandling
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Farlig avfall til godkjent håndtering 543 611 596 602 806 898 970 1105 1056 1097 1023 1164 1215 1204 1238 1343 1408 1471 1533
Farlig avfall til ukjent håndtering 56 60 46 51 98 115 92 90 78 74 71 73 82 57 68 40 23 19 13

Farlig avfall

Tungmetallholdig og forurenset masse

511  tusen tonn

[ 2017 ]

5.6 %

Endring fra ti år før

Oljeholdig avfall

502  tusen tonn

[ 2017 ]

71.9 %

Endring fra ti år før

Etsende avfall

291  tusen tonn

[ 2017 ]

36 %

Endring fra ti år før

Annet

228 tusen tonn

[ 2017 ]

245.5 %

Endring fra ti år før

Energi

Forbruk av energi

Olje

403141  GWh

[ 2018 ]

16.2 %

Endring fra ti år før

Gass

67158  GWh

[ 2018 ]

4.3 %

Endring fra ti år før

Elektrisitet

127846  GWh

[ 2018 ]

7.8 %

Endring fra ti år før

Andre

42752 GWh

[ 2018 ]

27.1 %

Endring fra ti år før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4

Produksjon av vann- og vindkraft

Vannkraft

143112  GWh

[ 2017 ]

6.2 %

Endring fra ti år før

Vindkraft

2854  GWh

[ 2017 ]

220 %

Endring fra ti år før

Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar strøm produsert 121200 122360 124215 126840 127681 127795 129853 134115 136858 137894 136760 138678 139198
Totalt strømforbruk 125203 122076 126077 127334 121996 127839 122936 127041 126413 123529 126836 133219 134196
Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar strøm produsert 121200 122360 124215 126840 127681 127795 129853 134115 136858 137894 136760 138678 139198
Totalt strømforbruk 125203 122076 126077 127334 121996 127839 122936 127041 126413 123529 126836 133219 134196

Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.

Fakta om olje og energi

Vei og transport

Nøkkeltall

2237

kvadratkilometer av Norge er dekket av vei

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80

Nøkkeltall

75.8 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8
Andel av all reising som skjer i personbil
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

172021  personer

[ 2018 ]

6.7 %

Endring siste fem år

Bergen

35961  personer

[ 2018 ]

0.3 %

Endring siste fem år

Stavanger

33733  personer

[ 2018 ]

1.1 %

Endring siste fem år

Trondheim

26736  personer

[ 2018 ]

0.9 %

Endring siste fem år

Veibruksavgift samlet inn

Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på diesel
Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på diesel
1996 10042 2912
1997 10883 3406
1998 11367 3763
1999 9622 4465
2000 9756 4802
2001 8821 4087
2002 8548 3955
2003 8651 4278
2004 8754 4675
2005 8623 5178
2006 8412 5730
2007 8132 6424
2008 7872 7313
2009 7694 7798
2010 7373 8653
2011 6863 9171
2012 6352 9421
2013 6417 10507
2014 6009 10615
2015 5711 10267
2016 5486 9563
2017 5593 9924
2018 5529 10432
Veibruksavgift samlet inn
Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på diesel
1996 10042 2912
1997 10883 3406
1998 11367 3763
1999 9622 4465
2000 9756 4802
2001 8821 4087
2002 8548 3955
2003 8651 4278
2004 8754 4675
2005 8623 5178
2006 8412 5730
2007 8132 6424
2008 7872 7313
2009 7694 7798
2010 7373 8653
2011 6863 9171
2012 6352 9421
2013 6417 10507
2014 6009 10615
2015 5711 10267
2016 5486 9563
2017 5593 9924
2018 5529 10432

Nøkkeltall

195351

Registrerte elbiler på norske veier

Antall elektriske biler over tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351
Antall elektriske biler over tid
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351

Nøkkeltall

19.7  %

Andel fornybar energi brukt i transport

Fornybar energi i transport

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar energi brukt i transport 1462 1637 1901 2659 2737 2778 1375 1611 1672 3277 4412 8923 9403
Total energi brukt i transport 47883 49707 51066 50226 49294 52159 51868 52411 50528 49523 49756 50806 47831
Fornybar energi i transport
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar energi brukt i transport 1462 1637 1901 2659 2737 2778 1375 1611 1672 3277 4412 8923 9403
Total energi brukt i transport 47883 49707 51066 50226 49294 52159 51868 52411 50528 49523 49756 50806 47831

Flyreiser siste 12 måneder

Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Innenlandske flygninger 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281
Utenlandske flygninger 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075
Flyreiser siste 12 måneder
Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Innenlandske flygninger 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281
Utenlandske flygninger 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075

Transport og nærmiljø

Bor i område som er trafikkfarlig for små barn

34  %

[ 2018 ]

Plaget av støy utenfor boligen

12  %

[ 2018 ]

Plaget av støy utenfra i boligen

6  %

[ 2018 ]

Har søvnproblemer på grunn av støy

3  %

[ 2018 ]

Les mer om dette temaet på vår faktaside om bil og transport.

Fakta om bil og transport

Vernede områder og skog

Nøkkeltall

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

9.7 %

[ 2017 ]

Vernede områder¹

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28
Vernede områder¹
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28

Vernede områder

Antall nasjonalparker

46  nasjonalparker

[ 2017 ]

7 %

Endring fra fem år før

Antall naturreservat

2287  naturreservat

[ 2017 ]

10.5 %

Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder

194  landskapsverneområder

[ 2017 ]

3 %

Endring fra fem år før

Antall andre fredninger

459  andre fredninger

[ 2017 ]

4 %

Endring fra fem år før

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

37.4 %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Mengden tømmer i norsk skog

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran 264.0 266.4 268.5 270.5 273.3 276.8 280.0 292.0 304.1 308.6 306.5 314.0 323.2 331.2 336.2 343.7 352.6 360.5 369.7 379.8 387.8 396.9 407.1 413.0 418.0 424.4 427.8
Furu 180.6 183.0 185.6 188.3 191.5 194.8 197.9 218.3 229.9 233.9 228.5 235.0 238.1 241.7 244.6 249.2 254.6 260.5 265.4 273.9 278.5 282.8 286.5 289.7 292.0 296.3 299.8
Løvtrær 107.8 111.6 115.5 119.5 123.6 127.6 131.5 141.4 151.7 155.4 150.9 155.5 159.4 162.6 167.1 172.0 176.9 201.5 207.2 224.0 227.8 232.0 235.8 238.7 242.1 244.2 246.9
Mengden tømmer i norsk skog
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran 264.0 266.4 268.5 270.5 273.3 276.8 280.0 292.0 304.1 308.6 306.5 314.0 323.2 331.2 336.2 343.7 352.6 360.5 369.7 379.8 387.8 396.9 407.1 413.0 418.0 424.4 427.8
Furu 180.6 183.0 185.6 188.3 191.5 194.8 197.9 218.3 229.9 233.9 228.5 235.0 238.1 241.7 244.6 249.2 254.6 260.5 265.4 273.9 278.5 282.8 286.5 289.7 292.0 296.3 299.8
Løvtrær 107.8 111.6 115.5 119.5 123.6 127.6 131.5 141.4 151.7 155.4 150.9 155.5 159.4 162.6 167.1 172.0 176.9 201.5 207.2 224.0 227.8 232.0 235.8 238.7 242.1 244.2 246.9

Les mer om dette temaet på vår faktaside om landskap i Norge.

Fakta om landskap i Norge

Inntekter fra olje og gass

Eksport av olje og gass

Eksportverdi av norsk olje og gass

583.3 milliarder kroner

[ 2018 ]

27 %

Endring fra året før

Olje og gass som andel av Norges totale eksport

53.5 %

[ 2018 ]

3.6 prosentpoeng

Endring fra året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4

Nøkkeltall

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

14.8 %

[ 2018 ]

Skatter og avgifter på olje og gass som andel av alle skatter og avgifter

Andel skatter og avgifter fra petroleum
Andel skatter og avgifter fra petroleum
1979 11.8
1980 21.4
1981 21.8
1982 22.3
1983 24.0
1984 25.9
1985 26.9
1986 10.5
1987 7.9
1988 5.2
1989 8.7
1990 12.4
1991 12.2
1992 11.6
1993 10.2
1994 9.9
1995 7.6
1996 10.5
1997 9.0
1998 3.7
1999 7.0
2000 19.2
2001 19.8
2002 18.6
2003 19.4
2004 22.9
2005 27.9
2006 29.2
2007 24.3
2008 29.4
2009 19.3
2010 21.1
2011 25.0
2012 24.5
2013 19.9
2014 15.9
2015 8.5
2016 5.1
2017 8.9
2018 14.8
Skatter og avgifter på olje og gass som andel av alle skatter og avgifter
Andel skatter og avgifter fra petroleum
1979 11.8
1980 21.4
1981 21.8
1982 22.3
1983 24.0
1984 25.9
1985 26.9
1986 10.5
1987 7.9
1988 5.2
1989 8.7
1990 12.4
1991 12.2
1992 11.6
1993 10.2
1994 9.9
1995 7.6
1996 10.5
1997 9.0
1998 3.7
1999 7.0
2000 19.2
2001 19.8
2002 18.6
2003 19.4
2004 22.9
2005 27.9
2006 29.2
2007 24.3
2008 29.4
2009 19.3
2010 21.1
2011 25.0
2012 24.5
2013 19.9
2014 15.9
2015 8.5
2016 5.1
2017 8.9
2018 14.8

Investering i utvinning

Investeringer i olje- og gassutvinning

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leting 6654 4951 4151 5008 5137 8137 7680 5433 5011 4647 5456 8300 7577 4992 5272 6815 4476 4134 4010 7537 11729 20424 28134 31333 30043 32960 32829 39546 40716 34451 23023 21799 25450
Feltutbygging 21832 20953 19684 22623 19511 22264 28863 35209 28584 26961 25342 35286 45145 35191 22799 20168 17885 16773 13717 19518 21316 30762 35184 36581 30352 37475 51984 63225 72726 59451 55214 52787 61963
Felt i drift 2312 5681 3713 3101 3977 5089 5068 6306 6753 6949 9023 9240 12446 19923 23528 27208 26975 29788 31245 34395 39013 46003 57617 63569 62235 75513 89024 105096 90064 81026 67603 61921 55948
Annet 2618 2970 2098 1076 3487 7431 7636 10630 14298 10026 8057 9668 14048 8990 1978 2953 5605 14523 23693 29093 24957 16663 8419 9036 9209 7294 5484 10792 20896 26263 18652 12301 8470
Investeringer i olje- og gassutvinning
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leting 6654 4951 4151 5008 5137 8137 7680 5433 5011 4647 5456 8300 7577 4992 5272 6815 4476 4134 4010 7537 11729 20424 28134 31333 30043 32960 32829 39546 40716 34451 23023 21799 25450
Feltutbygging 21832 20953 19684 22623 19511 22264 28863 35209 28584 26961 25342 35286 45145 35191 22799 20168 17885 16773 13717 19518 21316 30762 35184 36581 30352 37475 51984 63225 72726 59451 55214 52787 61963
Felt i drift 2312 5681 3713 3101 3977 5089 5068 6306 6753 6949 9023 9240 12446 19923 23528 27208 26975 29788 31245 34395 39013 46003 57617 63569 62235 75513 89024 105096 90064 81026 67603 61921 55948
Annet 2618 2970 2098 1076 3487 7431 7636 10630 14298 10026 8057 9668 14048 8990 1978 2953 5605 14523 23693 29093 24957 16663 8419 9036 9209 7294 5484 10792 20896 26263 18652 12301 8470

Nøkkeltall

Investeringer siste år

Investeringer siste år

151.8 milliarder kroner

[ 2018 ]

2 %

Endring fra året før

Sysselsetting

Sysselsatte i utvinning og tilknyttede tjenester

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utvinning av råolje og naturgass 13533 13825 14138 14754 14760 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 14434 14467 15913 16818 16530 16192 17648 17991 19957 21234 21725 23654 25390 26794 26899 26075 24920 23528
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 3898 3468 3440 3158 3650 3636 3699 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485
Sysselsatte i utvinning og tilknyttede tjenester
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utvinning av råolje og naturgass 13533 13825 14138 14754 14760 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 14434 14467 15913 16818 16530 16192 17648 17991 19957 21234 21725 23654 25390 26794 26899 26075 24920 23528
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 3898 3468 3440 3158 3650 3636 3699 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485

Sysselsatte i petroleumsnæringene og tilknyttede tjenester¹. Rogaland og resten av landet².

Rogaland Resten av landet
Rogaland Resten av landet
2009 21300 14100
2010 23400 14400
2011 24600 15800
2012 26900 17500
2013 27700 19700
2014 27800 19500
2015 33200 21200
2016 28000 19100
2017 26900 17700
2018 28200 16700
Sysselsatte i petroleumsnæringene og tilknyttede tjenester¹. Rogaland og resten av landet².
Rogaland Resten av landet
2009 21300 14100
2010 23400 14400
2011 24600 15800
2012 26900 17500
2013 27700 19700
2014 27800 19500
2015 33200 21200
2016 28000 19100
2017 26900 17700
2018 28200 16700

Bruk av olje og energi

Salg av petroleumsprodukter

Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
September 2014 263 135 118 75 103 16 21 6
September 2019 247 106 98 83 85 9 17 0
Salg av petroleumsprodukter
Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
September 2014 263 135 118 75 103 16 21 6
September 2019 247 106 98 83 85 9 17 0

Prisen på drivstoff

Nøkkeltall

15.61

kr/l koster bensin

Bensinprisen

Bensin¹
Bensin¹
Juli 1987 4.64
August 1987 4.72
September 1987 4.71
Oktober 1987 4.63
November 1987 4.61
Desember 1987 4.60
Januar 1988 4.80
Februar 1988 4.79
Mars 1988 4.78
April 1988 4.73
Mai 1988 4.72
Juni 1988 4.77
Juli 1988 4.77
August 1988 4.77
September 1988 4.86
Oktober 1988 4.83
November 1988 4.83
Desember 1988 4.80
Januar 1989 4.90
Februar 1989 4.92
Mars 1989 4.92
April 1989 5.00
Mai 1989 5.24
Juni 1989 5.29
Juli 1989 5.30
August 1989 5.20
September 1989 5.20
Oktober 1989 5.20
November 1989 5.23
Desember 1989 5.20
Januar 1990 5.40
Februar 1990 5.50
Mars 1990 5.48
April 1990 5.11
Mai 1990 5.04
Juni 1990 5.04
Juli 1990 5.37
August 1990 5.54
September 1990 5.85
Oktober 1990 6.30
November 1990 6.20
Desember 1990 5.89
Januar 1991 6.44
Februar 1991 6.04
Mars 1991 6.23
April 1991 6.29
Mai 1991 6.43
Juni 1991 6.48
Juli 1991 6.59
August 1991 6.51
September 1991 6.49
Oktober 1991 6.47
November 1991 6.47
Desember 1991 6.34
Januar 1992 6.54
Februar 1992 6.50
Mars 1992 6.60
April 1992 6.64
Mai 1992 6.68
Juni 1992 6.71
Juli 1992 6.84
August 1992 6.92
September 1992 6.84
Oktober 1992 6.94
November 1992 6.99
Desember 1992 6.96
Januar 1993 7.08
Februar 1993 7.11
Mars 1993 7.14
April 1993 7.16
Mai 1993 7.15
Juni 1993 7.10
Juli 1993 7.17
August 1993 7.19
September 1993 7.17
Oktober 1993 7.11
November 1993 7.10
Desember 1993 6.99
Januar 1994 6.98
Februar 1994 7.06
Mars 1994 7.09
April 1994 6.95
Mai 1994 6.97
Juni 1994 7.04
Juli 1994 7.33
August 1994 7.48
September 1994 7.41
Oktober 1994 7.29
November 1994 7.37
Desember 1994 7.27
Januar 1995 7.58
Februar 1995 7.58
Mars 1995 7.58
April 1995 7.62
Mai 1995 7.70
Juni 1995 7.70
Juli 1995 7.61
August 1995 7.61
September 1995 7.66
Oktober 1995 7.59
November 1995 7.67
Desember 1995 7.64
Januar 1996 7.74
Februar 1996 7.74
Mars 1996 7.83
April 1996 8.05
Mai 1996 8.11
Juni 1996 7.87
Juli 1996 7.75
August 1996 7.73
September 1996 7.48
Oktober 1996 7.72
November 1996 7.68
Desember 1996 7.49
Januar 1997 8.09
Februar 1997 8.09
Mars 1997 8.18
April 1997 8.17
Mai 1997 8.57
Juni 1997 8.36
Juli 1997 8.39
August 1997 8.46
September 1997 8.43
Oktober 1997 8.51
November 1997 8.70
Desember 1997 8.65
Januar 1998 8.68
Februar 1998 8.47
Mars 1998 8.54
April 1998 8.39
Mai 1998 8.39
Juni 1998 8.36
Juli 1998 8.50
August 1998 8.22
September 1998 8.45
Oktober 1998 8.03
November 1998 8.21
Desember 1998 8.18
Januar 1999 8.52
Februar 1999 8.40
Mars 1999 8.50
April 1999 8.77
Mai 1999 8.92
Juni 1999 8.89
Juli 1999 9.08
August 1999 9.30
September 1999 9.32
Oktober 1999 9.04
November 1999 9.26
Desember 1999 9.62
Januar 2000 9.59
Februar 2000 9.61
Mars 2000 10.22
April 2000 10.09
Mai 2000 10.25
Juni 2000 10.85
Juli 2000 10.74
August 2000 10.30
September 2000 10.79
Oktober 2000 10.46
November 2000 10.47
Desember 2000 10.00
Januar 2001 9.41
Februar 2001 9.70
Mars 2001 9.56
April 2001 9.86
Mai 2001 10.42
Juni 2001 9.97
Juli 2001 9.11
August 2001 9.02
September 2001 9.20
Oktober 2001 8.74
November 2001 8.33
Desember 2001 8.23
Januar 2002 8.53
Februar 2002 8.57
Mars 2002 8.78
April 2002 9.25
Mai 2002 8.99
Juni 2002 8.83
Juli 2002 8.81
August 2002 8.94
September 2002 9.12
Oktober 2002 9.04
November 2002 8.89
Desember 2002 8.89
Januar 2003 8.99
Februar 2003 9.48
Mars 2003 9.56
April 2003 9.30
Mai 2003 8.71
Juni 2003 8.83
Juli 2003 9.13
August 2003 9.30
September 2003 9.19
Oktober 2003 8.99
November 2003 9.12
Desember 2003 8.88
Januar 2004 8.89
Februar 2004 9.25
Mars 2004 9.56
April 2004 9.54
Mai 2004 10.04
Juni 2004 9.93
Juli 2004 10.17
August 2004 10.13
September 2004 9.61
Oktober 2004 10.06
November 2004 9.72
Desember 2004 9.55
Januar 2005 9.68
Februar 2005 9.83
Mars 2005 10.02
April 2005 10.66
Mai 2005 10.56
Juni 2005 10.66
Juli 2005 11.05
August 2005 11.06
September 2005 11.45
Oktober 2005 11.23
November 2005 10.60
Desember 2005 10.72
Januar 2006 11.13
Februar 2006 11.13
Mars 2006 11.15
April 2006 11.70
Mai 2006 11.86
Juni 2006 11.87
Juli 2006 12.32
August 2006 12.27
September 2006 11.36
Oktober 2006 11.03
November 2006 10.81
Desember 2006 10.84
Januar 2007 10.80
Februar 2007 10.92
Mars 2007 11.29
April 2007 11.66
Mai 2007 12.09
Juni 2007 12.06
Juli 2007 12.18
August 2007 11.90
September 2007 11.69
Oktober 2007 11.39
November 2007 12.19
Desember 2007 12.02
Januar 2008 12.19
Februar 2008 12.27
Mars 2008 12.50
April 2008 12.44
Mai 2008 12.99
Juni 2008 13.04
Juli 2008 13.80
August 2008 13.19
September 2008 13.14
Oktober 2008 12.59
November 2008 11.34
Desember 2008 10.34
Januar 2009 10.75
Februar 2009 10.94
Mars 2009 10.84
April 2009 11.33
Mai 2009 11.70
Juni 2009 12.43
Juli 2009 12.13
August 2009 12.39
September 2009 12.27
Oktober 2009 11.84
November 2009 12.13
Desember 2009 12.11
Januar 2010 12.38
Februar 2010 12.03
Mars 2010 12.74
April 2010 12.96
Mai 2010 12.89
Juni 2010 12.79
Juli 2010 12.72
August 2010 12.47
September 2010 12.45
Oktober 2010 12.57
November 2010 12.76
Desember 2010 13.22
Januar 2011 13.33
Februar 2011 13.43
Mars 2011 13.94
April 2011 14.23
Mai 2011 14.29
Juni 2011 14.26
Juli 2011 14.21
August 2011 14.06
September 2011 14.02
Oktober 2011 13.95
November 2011 13.83
Desember 2011 13.80
Januar 2012 14.36
Februar 2012 14.71
Mars 2012 15.05
April 2012 15.45
Mai 2012 14.88
Juni 2012 14.56
Juli 2012 14.55
August 2012 14.83
September 2012 15.22
Oktober 2012 14.85
November 2012 14.32
Desember 2012 14.21
Januar 2013 14.41
Februar 2013 14.65
Mars 2013 14.65
April 2013 14.51
Mai 2013 14.54
Juni 2013 14.61
Juli 2013 15.07
August 2013 15.07
September 2013 15.05
Oktober 2013 14.81
November 2013 14.63
Desember 2013 14.68
Januar 2014 14.91
Februar 2014 14.84
Mars 2014 14.71
April 2014 14.69
Mai 2014 15.03
Juni 2014 14.97
Juli 2014 15.29
August 2014 15.12
September 2014 14.96
Oktober 2014 14.60
November 2014 14.48
Desember 2014 13.72
Januar 2015 13.78
Februar 2015 13.55
Mars 2015 13.95
April 2015 14.28
Mai 2015 13.99
Juni 2015 14.69
Juli 2015 14.92
August 2015 14.04
September 2015 13.69
Oktober 2015 13.50
November 2015 13.55
Desember 2015 13.29
Januar 2016 13.29
Februar 2016 12.93
Mars 2016 13.41
April 2016 13.53
Mai 2016 13.57
Juni 2016 14.02
Juli 2016 13.88
August 2016 13.63
September 2016 13.47
Oktober 2016 13.33
November 2016 13.69
Desember 2016 13.89
Januar 2017 14.94
Februar 2017 14.87
Mars 2017 14.61
April 2017 14.28
Mai 2017 14.38
Juni 2017 14.69
Juli 2017 14.58
August 2017 14.79
September 2017 15.05
Oktober 2017 14.25
November 2017 14.96
Desember 2017 14.23
Januar 2018 15.02
Februar 2018 15.23
Mars 2018 14.93
April 2018 15.21
Mai 2018 15.95
Juni 2018 15.65
Juli 2018 15.83
August 2018 15.94
September 2018 15.97
Oktober 2018 15.96
November 2018 16.02
Desember 2018 14.93
Januar 2019 14.91
Februar 2019 15.06
Mars 2019 15.31
April 2019 15.80
Mai 2019 16.07
Juni 2019 15.99
Juli 2019 16.31
August 2019 15.92
September 2019 15.61
Bensinprisen
Bensin¹
Juli 1987 4.64
August 1987 4.72
September 1987 4.71
Oktober 1987 4.63
November 1987 4.61
Desember 1987 4.60
Januar 1988 4.80
Februar 1988 4.79
Mars 1988 4.78
April 1988 4.73
Mai 1988 4.72
Juni 1988 4.77
Juli 1988 4.77
August 1988 4.77
September 1988 4.86
Oktober 1988 4.83
November 1988 4.83
Desember 1988 4.80
Januar 1989 4.90
Februar 1989 4.92
Mars 1989 4.92
April 1989 5.00
Mai 1989 5.24
Juni 1989 5.29
Juli 1989 5.30
August 1989 5.20
September 1989 5.20
Oktober 1989 5.20
November 1989 5.23
Desember 1989 5.20
Januar 1990 5.40
Februar 1990 5.50
Mars 1990 5.48
April 1990 5.11
Mai 1990 5.04
Juni 1990 5.04
Juli 1990 5.37
August 1990 5.54
September 1990 5.85
Oktober 1990 6.30
November 1990 6.20
Desember 1990 5.89
Januar 1991 6.44
Februar 1991 6.04
Mars 1991 6.23
April 1991 6.29
Mai 1991 6.43
Juni 1991 6.48
Juli 1991 6.59
August 1991 6.51
September 1991 6.49
Oktober 1991 6.47
November 1991 6.47
Desember 1991 6.34
Januar 1992 6.54
Februar 1992 6.50
Mars 1992 6.60
April 1992 6.64
Mai 1992 6.68
Juni 1992 6.71
Juli 1992 6.84
August 1992 6.92
September 1992 6.84
Oktober 1992 6.94
November 1992 6.99
Desember 1992 6.96
Januar 1993 7.08
Februar 1993 7.11
Mars 1993 7.14
April 1993 7.16
Mai 1993 7.15
Juni 1993 7.10
Juli 1993 7.17
August 1993 7.19
September 1993 7.17
Oktober 1993 7.11
November 1993 7.10
Desember 1993 6.99
Januar 1994 6.98
Februar 1994 7.06
Mars 1994 7.09
April 1994 6.95
Mai 1994 6.97
Juni 1994 7.04
Juli 1994 7.33
August 1994 7.48
September 1994 7.41
Oktober 1994 7.29
November 1994 7.37
Desember 1994 7.27
Januar 1995 7.58
Februar 1995 7.58
Mars 1995 7.58
April 1995 7.62
Mai 1995 7.70
Juni 1995 7.70
Juli 1995 7.61
August 1995 7.61
September 1995 7.66
Oktober 1995 7.59
November 1995 7.67
Desember 1995 7.64
Januar 1996 7.74
Februar 1996 7.74
Mars 1996 7.83
April 1996 8.05
Mai 1996 8.11
Juni 1996 7.87
Juli 1996 7.75
August 1996 7.73
September 1996 7.48
Oktober 1996 7.72
November 1996 7.68
Desember 1996 7.49
Januar 1997 8.09
Februar 1997 8.09
Mars 1997 8.18
April 1997 8.17
Mai 1997 8.57
Juni 1997 8.36
Juli 1997 8.39
August 1997 8.46
September 1997 8.43
Oktober 1997 8.51
November 1997 8.70
Desember 1997 8.65
Januar 1998 8.68
Februar 1998 8.47
Mars 1998 8.54
April 1998 8.39
Mai 1998 8.39
Juni 1998 8.36
Juli 1998 8.50
August 1998 8.22
September 1998 8.45
Oktober 1998 8.03
November 1998 8.21
Desember 1998 8.18
Januar 1999 8.52
Februar 1999 8.40
Mars 1999 8.50
April 1999 8.77
Mai 1999 8.92
Juni 1999 8.89
Juli 1999 9.08
August 1999 9.30
September 1999 9.32
Oktober 1999 9.04
November 1999 9.26
Desember 1999 9.62
Januar 2000 9.59
Februar 2000 9.61
Mars 2000 10.22
April 2000 10.09
Mai 2000 10.25
Juni 2000 10.85
Juli 2000 10.74
August 2000 10.30
September 2000 10.79
Oktober 2000 10.46
November 2000 10.47
Desember 2000 10.00
Januar 2001 9.41
Februar 2001 9.70
Mars 2001 9.56
April 2001 9.86
Mai 2001 10.42
Juni 2001 9.97
Juli 2001 9.11
August 2001 9.02
September 2001 9.20
Oktober 2001 8.74
November 2001 8.33
Desember 2001 8.23
Januar 2002 8.53
Februar 2002 8.57
Mars 2002 8.78
April 2002 9.25
Mai 2002 8.99
Juni 2002 8.83
Juli 2002 8.81
August 2002 8.94
September 2002 9.12
Oktober 2002 9.04
November 2002 8.89
Desember 2002 8.89
Januar 2003 8.99
Februar 2003 9.48
Mars 2003 9.56
April 2003 9.30
Mai 2003 8.71
Juni 2003 8.83
Juli 2003 9.13
August 2003 9.30
September 2003 9.19
Oktober 2003 8.99
November 2003 9.12
Desember 2003 8.88
Januar 2004 8.89
Februar 2004 9.25
Mars 2004 9.56
April 2004 9.54
Mai 2004 10.04
Juni 2004 9.93
Juli 2004 10.17
August 2004 10.13
September 2004 9.61
Oktober 2004 10.06
November 2004 9.72
Desember 2004 9.55
Januar 2005 9.68
Februar 2005 9.83
Mars 2005 10.02
April 2005 10.66
Mai 2005 10.56
Juni 2005 10.66
Juli 2005 11.05
August 2005 11.06
September 2005 11.45
Oktober 2005 11.23
November 2005 10.60
Desember 2005 10.72
Januar 2006 11.13
Februar 2006 11.13
Mars 2006 11.15
April 2006 11.70
Mai 2006 11.86
Juni 2006 11.87
Juli 2006 12.32
August 2006 12.27
September 2006 11.36
Oktober 2006 11.03
November 2006 10.81
Desember 2006 10.84
Januar 2007 10.80
Februar 2007 10.92
Mars 2007 11.29
April 2007 11.66
Mai 2007 12.09
Juni 2007 12.06
Juli 2007 12.18
August 2007 11.90
September 2007 11.69
Oktober 2007 11.39
November 2007 12.19
Desember 2007 12.02
Januar 2008 12.19
Februar 2008 12.27
Mars 2008 12.50
April 2008 12.44
Mai 2008 12.99
Juni 2008 13.04
Juli 2008 13.80
August 2008 13.19
September 2008 13.14
Oktober 2008 12.59
November 2008 11.34
Desember 2008 10.34
Januar 2009 10.75
Februar 2009 10.94
Mars 2009 10.84
April 2009 11.33
Mai 2009 11.70
Juni 2009 12.43
Juli 2009 12.13
August 2009 12.39
September 2009 12.27
Oktober 2009 11.84
November 2009 12.13
Desember 2009 12.11
Januar 2010 12.38
Februar 2010 12.03
Mars 2010 12.74
April 2010 12.96
Mai 2010 12.89
Juni 2010 12.79
Juli 2010 12.72
August 2010 12.47
September 2010 12.45
Oktober 2010 12.57
November 2010 12.76
Desember 2010 13.22
Januar 2011 13.33
Februar 2011 13.43
Mars 2011 13.94
April 2011 14.23
Mai 2011 14.29
Juni 2011 14.26
Juli 2011 14.21
August 2011 14.06
September 2011 14.02
Oktober 2011 13.95
November 2011 13.83
Desember 2011 13.80
Januar 2012 14.36
Februar 2012 14.71
Mars 2012 15.05
April 2012 15.45
Mai 2012 14.88
Juni 2012 14.56
Juli 2012 14.55
August 2012 14.83
September 2012 15.22
Oktober 2012 14.85
November 2012 14.32
Desember 2012 14.21
Januar 2013 14.41
Februar 2013 14.65
Mars 2013 14.65
April 2013 14.51
Mai 2013 14.54
Juni 2013 14.61
Juli 2013 15.07
August 2013 15.07
September 2013 15.05
Oktober 2013 14.81
November 2013 14.63
Desember 2013 14.68
Januar 2014 14.91
Februar 2014 14.84
Mars 2014 14.71
April 2014 14.69
Mai 2014 15.03
Juni 2014 14.97
Juli 2014 15.29
August 2014 15.12
September 2014 14.96
Oktober 2014 14.60
November 2014 14.48
Desember 2014 13.72
Januar 2015 13.78
Februar 2015 13.55
Mars 2015 13.95
April 2015 14.28
Mai 2015 13.99
Juni 2015 14.69
Juli 2015 14.92
August 2015 14.04
September 2015 13.69
Oktober 2015 13.50
November 2015 13.55
Desember 2015 13.29
Januar 2016 13.29
Februar 2016 12.93
Mars 2016 13.41
April 2016 13.53
Mai 2016 13.57
Juni 2016 14.02
Juli 2016 13.88
August 2016 13.63
September 2016 13.47
Oktober 2016 13.33
November 2016 13.69
Desember 2016 13.89
Januar 2017 14.94
Februar 2017 14.87
Mars 2017 14.61
April 2017 14.28
Mai 2017 14.38
Juni 2017 14.69
Juli 2017 14.58
August 2017 14.79
September 2017 15.05
Oktober 2017 14.25
November 2017 14.96
Desember 2017 14.23
Januar 2018 15.02
Februar 2018 15.23
Mars 2018 14.93
April 2018 15.21
Mai 2018 15.95
Juni 2018 15.65
Juli 2018 15.83
August 2018 15.94
September 2018 15.97
Oktober 2018 15.96
November 2018 16.02
Desember 2018 14.93
Januar 2019 14.91
Februar 2019 15.06
Mars 2019 15.31
April 2019 15.80
Mai 2019 16.07
Juni 2019 15.99
Juli 2019 16.31
August 2019 15.92
September 2019 15.61

Nøkkeltall

14.79

kr/l koster diesel

Dieselprisen

Diesel¹
Diesel¹
Juli 1987 2.10
August 1987 2.17
September 1987 2.17
Oktober 1987 2.17
November 1987 2.15
Desember 1987 2.14
Januar 1988 2.25
Februar 1988 2.25
Mars 1988 2.24
April 1988 2.23
Mai 1988 2.22
Juni 1988 2.20
Juli 1988 2.18
August 1988 2.18
September 1988 2.20
Oktober 1988 2.16
November 1988 2.14
Desember 1988 2.09
Januar 1989 2.18
Februar 1989 2.21
Mars 1989 2.26
April 1989 2.30
Mai 1989 2.42
Juni 1989 2.49
Juli 1989 2.49
August 1989 2.46
September 1989 2.44
Oktober 1989 2.44
November 1989 2.47
Desember 1989 2.53
Januar 1990 2.70
Februar 1990 2.77
Mars 1990 2.74
April 1990 2.58
Mai 1990 2.63
Juni 1990 2.57
Juli 1990 2.55
August 1990 2.71
September 1990 3.09
Oktober 1990 3.56
November 1990 3.57
Desember 1990 3.36
Januar 1991 3.65
Februar 1991 3.65
Mars 1991 3.59
April 1991 3.29
Mai 1991 3.36
Juni 1991 3.04
Juli 1991 3.37
August 1991 3.40
September 1991 3.38
Oktober 1991 3.44
November 1991 3.50
Desember 1991 3.36
Januar 1992 3.26
Februar 1992 3.29
Mars 1992 3.28
April 1992 3.03
Mai 1992 3.38
Juni 1992 3.40
Juli 1992 3.17
August 1992 3.12
September 1992 3.06
Oktober 1992 3.20
November 1992 3.03
Desember 1992 3.28
Januar 1993 3.32
Februar 1993 3.33
Mars 1993 3.04
April 1993 3.39
Mai 1993 3.37
Juni 1993 3.32
Juli 1993 3.30
August 1993 3.33
September 1993 3.33
Oktober 1993 6.22
November 1993 6.22
Desember 1993 6.22
Januar 1994 6.41
Februar 1994 6.44
Mars 1994 6.46
April 1994 6.41
Mai 1994 6.44
Juni 1994 6.45
Juli 1994 6.45
August 1994 6.46
September 1994 6.40
Oktober 1994 6.66
November 1994 6.68
Desember 1994 6.74
Januar 1995 7.06
Februar 1995 7.07
Mars 1995 7.03
April 1995 7.06
Mai 1995 7.06
Juni 1995 7.02
Juli 1995 6.92
August 1995 6.90
September 1995 7.01
Oktober 1995 7.02
November 1995 7.04
Desember 1995 7.09
Januar 1996 7.27
Februar 1996 7.30
Mars 1996 7.43
April 1996 7.55
Mai 1996 7.43
Juni 1996 7.37
Juli 1996 7.34
August 1996 7.39
September 1996 7.49
Oktober 1996 7.85
November 1996 7.70
Desember 1996 7.18
Januar 1997 7.71
Februar 1997 7.61
Mars 1997 7.43
April 1997 7.33
Mai 1997 7.65
Juni 1997 7.61
Juli 1997 7.58
August 1997 7.65
September 1997 7.63
Oktober 1997 7.77
November 1997 7.74
Desember 1997 7.88
Januar 1998 7.90
Februar 1998 7.85
Mars 1998 7.81
April 1998 7.83
Mai 1998 7.79
Juni 1998 7.75
Juli 1998 7.72
August 1998 7.73
September 1998 7.73
Oktober 1998 7.78
November 1998 7.69
Desember 1998 7.64
Januar 1999 7.75
Februar 1999 7.72
Mars 1999 7.73
April 1999 8.01
Mai 1999 8.02
Juni 1999 7.93
Juli 1999 8.12
August 1999 8.33
September 1999 8.39
Oktober 1999 8.48
November 1999 8.59
Desember 1999 8.97
Januar 2000 9.60
Februar 2000 9.52
Mars 2000 9.60
April 2000 9.40
Mai 2000 9.49
Juni 2000 9.69
Juli 2000 9.58
August 2000 9.57
September 2000 10.22
Oktober 2000 10.19
November 2000 10.19
Desember 2000 10.04
Januar 2001 9.05
Februar 2001 9.18
Mars 2001 8.86
April 2001 8.79
Mai 2001 8.83
Juni 2001 8.77
Juli 2001 8.41
August 2001 8.24
September 2001 8.38
Oktober 2001 8.03
November 2001 8.01
Desember 2001 7.92
Januar 2002 8.05
Februar 2002 7.93
Mars 2002 8.02
April 2002 8.15
Mai 2002 8.05
Juni 2002 7.86
Juli 2002 7.89
August 2002 7.81
September 2002 8.02
Oktober 2002 8.14
November 2002 7.95
Desember 2002 8.11
Januar 2003 8.30
Februar 2003