Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/natur-og-miljo/faktaside?id=4368

Norges areal

Nøkkeltall

Norges areal¹

Norges areal¹

385204 km²

[ 2019 ]

¹Inkluderer Svalbard og Jan Mayen. Areal av land og ferskvann.

kilde: Areal av land og ferskvatn, Statistisk sentralbyrå

1 Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

2 Inkluderer ikke Færøyene og Grønland

Arealet til de nordiske landene

Areal i km²
Sverige 450295
Finland 338455
Norge¹ 323805
Island 103022
Danmark² 42938

Norges areal

Fastlands-Norge

323805 km²

[ 2019 ]

Svalbard

61022 km²

[ 2019 ]

Jan Mayen

377 km²

[ 2019 ]

Fylkenes arealer

Areal i km²
Areal i km²
Oslo 454.12
Vestfold 2225.41
Østfold 4187.24
Akershus 4917.96
Vest-Agder 7278.74
Aust-Agder 9155.37
Rogaland 9377.00
Møre og Romsdal 14469.34
Buskerud 14912.12
Telemark 15298.23
Hordaland 15437.50
Sogn og Fjordane 18622.53
Oppland 25192.11
Troms - Romsa 25878.70
Hedmark 27397.84
Nordland 38471.75
Trøndelag 41897.85
Finnmark - Finnmárku 48631.13
Fylkenes arealer
Areal i km²
Oslo 454.12
Vestfold 2225.41
Østfold 4187.24
Akershus 4917.96
Vest-Agder 7278.74
Aust-Agder 9155.37
Rogaland 9377.00
Møre og Romsdal 14469.34
Buskerud 14912.12
Telemark 15298.23
Hordaland 15437.50
Sogn og Fjordane 18622.53
Oppland 25192.11
Troms - Romsa 25878.70
Hedmark 27397.84
Nordland 38471.75
Trøndelag 41897.85
Finnmark - Finnmárku 48631.13

De største kommunene, etter areal i km²

Areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.34
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.34
Sør-Varanger 3971.30
Alta 3849.47
Lebesby 3459.41
Nordreisa 3437.57
Målselv 3326.35
De største kommunene, etter areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.34
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.34
Sør-Varanger 3971.30
Alta 3849.47
Lebesby 3459.41
Nordreisa 3437.57
Målselv 3326.35

De minste kommunene, etter areal i km²

Areal i km²
Areal i km²
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.33
Fedje 9.28
Røst 10.12
Træna 16.52
Værøy 18.64
Sandøy 21.43
Randaberg 24.72
Oppegård 37.04
Giske 40.54
De minste kommunene, etter areal i km²
Areal i km²
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.33
Fedje 9.28
Røst 10.12
Træna 16.52
Værøy 18.64
Sandøy 21.43
Randaberg 24.72
Oppegård 37.04
Giske 40.54

Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.6
Finnmark - Finnmárku 12469.27 25301.52 2884.49 146.47 4143.57 53.28 3483.07 150.0
Troms - Romsa 7092.73 12230.17 1024.01 375.83 3842.53 201.04 883.18 214.7
Nordland 10926.52 16872.77 2461.10 758.11 4748.82 881.36 1452.32 378.4
Trøndelag 16432.77 15030.37 2769.49 1763.53 782.04 4.09 4534.74 580.5
Møre og Romsdal 4506.19 5902.79 538.39 619.62 1929.71 87.71 573.76 307.2
Sogn og Fjordane 4772.50 8323.32 990.37 518.95 2679.08 886.97 261.86 185.0
Hordaland 4201.72 7033.67 969.83 506.16 1679.54 299.08 354.82 387.2
Rogaland 2461.77 4194.66 819.52 1048.87 311.84 1.53 193.27 344.5
Vest-Agder 3508.42 2378.48 619.40 226.97 70.35 0.00 285.88 184.2
Aust-Agder 5007.06 2386.47 887.48 142.04 161.64 0.00 398.96 172.7
Telemark 8143.01 4339.42 1495.44 290.20 268.55 0.84 492.17 266.5
Vestfold 1415.88 37.70 82.55 425.52 30.31 0.00 14.71 218.1
Buskerud 7701.97 3829.17 1151.25 561.94 487.05 9.46 788.51 382.7
Oppland 9571.62 8482.51 1444.48 1076.13 2510.67 314.40 1352.89 439.4
Hedmark 16672.71 5374.85 1346.32 1158.38 288.32 0.00 2072.39 484.9
Oslo 279.53 7.61 28.27 9.64 0.52 0.00 4.09 124.5
Akershus 3203.50 55.61 346.45 803.45 2.65 0.00 111.98 394.3
Østfold 2657.74 53.35 301.47 757.13 60.22 0.00 82.30 275.7
Hele landet 121024.90 121834.45 20160.30 11188.94 23997.39 2739.76 17340.91 5490.5
Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.6
Finnmark - Finnmárku 12469.27 25301.52 2884.49 146.47 4143.57 53.28 3483.07 150.0
Troms - Romsa 7092.73 12230.17 1024.01 375.83 3842.53 201.04 883.18 214.7
Nordland 10926.52 16872.77 2461.10 758.11 4748.82 881.36 1452.32 378.4
Trøndelag 16432.77 15030.37 2769.49 1763.53 782.04 4.09 4534.74 580.5
Møre og Romsdal 4506.19 5902.79 538.39 619.62 1929.71 87.71 573.76 307.2
Sogn og Fjordane 4772.50 8323.32 990.37 518.95 2679.08 886.97 261.86 185.0
Hordaland 4201.72 7033.67 969.83 506.16 1679.54 299.08 354.82 387.2
Rogaland 2461.77 4194.66 819.52 1048.87 311.84 1.53 193.27 344.5
Vest-Agder 3508.42 2378.48 619.40 226.97 70.35 0.00 285.88 184.2
Aust-Agder 5007.06 2386.47 887.48 142.04 161.64 0.00 398.96 172.7
Telemark 8143.01 4339.42 1495.44 290.20 268.55 0.84 492.17 266.5
Vestfold 1415.88 37.70 82.55 425.52 30.31 0.00 14.71 218.1
Buskerud 7701.97 3829.17 1151.25 561.94 487.05 9.46 788.51 382.7
Oppland 9571.62 8482.51 1444.48 1076.13 2510.67 314.40 1352.89 439.4
Hedmark 16672.71 5374.85 1346.32 1158.38 288.32 0.00 2072.39 484.9
Oslo 279.53 7.61 28.27 9.64 0.52 0.00 4.09 124.5
Akershus 3203.50 55.61 346.45 803.45 2.65 0.00 111.98 394.3
Østfold 2657.74 53.35 301.47 757.13 60.22 0.00 82.30 275.7
Hele landet 121024.90 121834.45 20160.30 11188.94 23997.39 2739.76 17340.91 5490.5

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80

Skog

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

37.4 %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Skogareal

Areal dekket av skog¹

121025 km²

[ 2019 ]

Produktivt skogareal

70023 km²

[ 2017 ]

Antall skogeiendommer

127038  eiendommer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra året før

Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift

32230  eiendommer

[ 2017 ]

1.8 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Jordbruk

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

3.5 %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal

Jordbruksareal¹

11188.94  km²

[ 2019 ]

Jordbruksareal i drift²

9855.13 km²

[ 2018 ]

Nydyrket jordbruksareal

24.86 km²

[ 2018 ]

9.5 %

Endring fra året før

Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei

3.88 km²

[ 2018 ]

7.2 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Omdisponering¹ av dyrket jord

Omdisponering av dyrka jord
Omdisponering av dyrka jord
2005 7.71
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88
Omdisponering¹ av dyrket jord
Omdisponering av dyrka jord
2005 7.71
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88

Formål for omdisponering av areal. Prosent

2018
2018
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 30.6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 18.6
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.1
Offentlig eller privat tjenesteyting 6.1
Skogplanting 8.2
Grønnstruktur 6.9
Andre formål 17.5
Formål for omdisponering av areal. Prosent
2018
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 30.6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 18.6
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.1
Offentlig eller privat tjenesteyting 6.1
Skogplanting 8.2
Grønnstruktur 6.9
Andre formål 17.5

Boliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

0.39 %

[ 2019 ]

Antall boligbygninger

2019
2019
Enebolig 1171237
Tomannsbolig 168868
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 169662
Boligblokk 40717
Bygning for bofellesskap 5260
Antall boligbygninger
2019
Enebolig 1171237
Tomannsbolig 168868
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 169662
Boligblokk 40717
Bygning for bofellesskap 5260

Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 83302 10103 8215 44059
1901-1920 47862 11345 7335 19975
1921-1940 74568 18830 10750 46063
1941-1960 177362 51121 34905 71470
1961-1970 158932 19586 30353 73751
1971-1980 215096 18729 53355 83382
1981-1990 195215 23538 46757 44149
1991-2000 105938 20262 34592 45041
2001-2010 93921 25555 40325 101515
2011 og etter 64387 21356 34967 94776
Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 83302 10103 8215 44059
1901-1920 47862 11345 7335 19975
1921-1940 74568 18830 10750 46063
1941-1960 177362 51121 34905 71470
1961-1970 158932 19586 30353 73751
1971-1980 215096 18729 53355 83382
1981-1990 195215 23538 46757 44149
1991-2000 105938 20262 34592 45041
2001-2010 93921 25555 40325 101515
2011 og etter 64387 21356 34967 94776

Boligbygging

Fullførte boliger Fullførte leiligheter
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1951 22477 20864
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556
Boligbygging
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1951 22477 20864
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556

Mer om bolig i Faktasiden om Bolig

Fritidsboliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

0.14 %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

463812 bygninger

[ 2018 ]

16917 bygninger

Endring fra fem år før

Fritidsboliger

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)

430896  bygninger

[ 2018 ]

16410 bygninger

Endring fra fem år før

Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig

14235  bygninger

[ 2018 ]

535 bygninger

Endring fra fem år før

Antall våningshus benyttet som fritidsbolig

18681  bygninger

[ 2018 ]

28 bygninger

Endring fra fem år før

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Nøkkeltall

Andel som bor i tettsteder

Andel som bor i tettsteder

81.7 %

[ 2018 ]

9.5 prosentpoeng

Endring fra 25 år før

En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. 

kilde: Tettsteders befolkning og areal, Statistisk sentralbyrå

Andel som bor i tettsteder

2018
2018
Hedmark 57.7
Oppland 59.1
Sogn og Fjordane 62.3
Nordland 70.9
Troms - Romsa 71.3
Møre og Romsdal 72.1
Aust-Agder 74.2
Trøndelag 74.7
Telemark 77.4
Finnmark - Finnmárku 77.7
Buskerud 81.4
Vest-Agder 82.3
Hordaland 83.5
Vestfold 85.5
Østfold 85.9
Rogaland 88.0
Akershus 90.5
Oslo 99.3
Hele landet 81.7
Andel som bor i tettsteder
2018
Hedmark 57.7
Oppland 59.1
Sogn og Fjordane 62.3
Nordland 70.9
Troms - Romsa 71.3
Møre og Romsdal 72.1
Aust-Agder 74.2
Trøndelag 74.7
Telemark 77.4
Finnmark - Finnmárku 77.7
Buskerud 81.4
Vest-Agder 82.3
Hordaland 83.5
Vestfold 85.5
Østfold 85.9
Rogaland 88.0
Akershus 90.5
Oslo 99.3
Hele landet 81.7

Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

2018
2018
Oslo 99.3
Stavanger 99.0
Lørenskog 98.8
Bærum 98.7
Vardø 98.5
Moss 98.4
Oppegård 98.3
Asker 98.2
Skedsmo 98.1
Drammen 97.8
Kommuner med størst andel som bor i tettsteder
2018
Oslo 99.3
Stavanger 99.0
Lørenskog 98.8
Bærum 98.7
Vardø 98.5
Moss 98.4
Oppegård 98.3
Asker 98.2
Skedsmo 98.1
Drammen 97.8

Folkemengde

Antall bosatte i tettsteder

4327951  personer

[ 2018 ]

39.3 %

Endring fra 25 år før

Antall bosatte i spredtbygd strøk

954612  personer

[ 2018 ]

13.5 %

Endring fra 25 år før

Tett og spredt bosetting

Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1990 133827 1135345 2963944
1991 34958 1128057 3086815
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951
Tett og spredt bosetting
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1990 133827 1135345 2963944
1991 34958 1128057 3086815
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951

Arealtilgang

Kommunen med minst arealtilgang: Stavanger

533 m²/person

[ 2019 ]

Kommunen med størst arealtilgang: Kautokeino

3319884 m²/person

[ 2019 ]

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

6.2 %

[ 2019 ]

Ferskvann

Areal av innsjøer

18519 km²

[ 2019 ]

Areal av elver

1641 km²

[ 2019 ]

De største innsjøene

Areal i km²
Altevatnet 79.65
Blåsjø 80.53
Limingen 93.24
Tunnsjøen 100.09
Snåsavatnet 121.98
Tyrifjorden 137.43
Randsfjorden 140.10
Femunden 203.48
Røssvatnet 218.54
Mjøsa 369.07

De lengste elvene

Lengde i km
Trysilelva 233
Otra 245
Begna 250
Skiensvassdraget 251
Drammensvassdraget 301
Tana 348
Gudbrandslågen/Vorma 351
Numedalslågen 352
Pasvikelva 360
Glomma 600

Snø og is

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is

0.85 %

[ 2019 ]

De største isbreene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Harbardsbreen 36
Øksfjordjøkelen 41
Okstindbreen 46
Myklebustbreen 50
Hardangerjøkulen 78
Blåmannsisen 87
Østre Svartisen 148
Søndre Folgefonni 172
Vestre Svartisen 221
Jostedalsbreen 486

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

61.7 %

[ 2019 ]

De største isbreene på Svalbard

Areal i km²
Vestfonna 2455
Olav V Lands isbre 4150
Austfonna 8120

Vernede områder

Nøkkeltall

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

9.7 %

[ 2017 ]

De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Jostedalsbreen 1310
Øvre Anárjohka 1390
Børgefjell 1447
Breheimen 1671
Dovrefjell-Sunndalsfjella 1693
Varangerhalvøya 1805
Blåfjella-Skjækerfjella 1924
Reinheimen 1969
Saltfjellet-Svartisen 2102
Hardangervidda 3422

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

23.5 %

[ 2017 ]

Nasjonalparker på Svalbard

Areal i km²
Sør-Spitsbergen 5025
Nordvest-Spitsbergen 3683
Nordre Isfjorden 2050
Nordenskiöld Land 1207
Sassen-Bünsow Land 1157
Indre Wijdefjorden 745
Prins Karls Forland 616

Vernede områder

Antall nasjonalparker

46  nasjonalparker

[ 2017 ]

7 %

Endring fra fem år før

Antall naturreservat

2287  naturreservat

[ 2017 ]

10.5 %

Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder

194  landskapsverneområder

[ 2017 ]

3 %

Endring fra fem år før

Antall andre fredninger

459  andre fredninger

[ 2017 ]

4 %

Endring fra fem år før

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Vernede områder¹

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28
Vernede områder¹
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28

Strandsonen

Nøkkeltall

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

31.5 %

[ 2018 ]

Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Strandsoneareal. Kvadratkilometer

Areal i km²
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2854545
Bygningsnært areal < 50 m 720813
Dyrket mark 497226
Vei og jernbane 92418
Strandsoneareal. Kvadratkilometer
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2854545
Bygningsnært areal < 50 m 720813
Dyrket mark 497226
Vei og jernbane 92418

Nøkkeltall

Bygninger i strandsonen

Bygninger i strandsonen

518772  bygninger

[ 2018 ]

9.3 %

Endring fra ti år før

Antall bygninger i strandsonen

2018
2018
Bolig 123228
Koie, seterhus og lignende 1469
Fritidsbolig 92741
Garasje, naust og uthus til bolig 221079
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19620
Fiskeri- og landbruksbygning 38619
Annen bygningstype 22016
Antall bygninger i strandsonen
2018
Bolig 123228
Koie, seterhus og lignende 1469
Fritidsbolig 92741
Garasje, naust og uthus til bolig 221079
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19620
Fiskeri- og landbruksbygning 38619
Annen bygningstype 22016

Bygninger i strandsonen¹

2018
2018
Hedmark 0
Oppland 0
Oslo 2728
Buskerud 5412
Akershus 10834
Telemark 15398
Østfold 16614
Finnmark - Finnmárku 18067
Vestfold 19202
Aust-Agder 21342
Vest-Agder 24331
Sogn og Fjordane 33573
Rogaland 42061
Troms - Romsa 43407
Trøndelag 46659
Møre og Romsdal 56352
Nordland 71273
Hordaland 91519
Bygninger i strandsonen¹
2018
Hedmark 0
Oppland 0
Oslo 2728
Buskerud 5412
Akershus 10834
Telemark 15398
Østfold 16614
Finnmark - Finnmárku 18067
Vestfold 19202
Aust-Agder 21342
Vest-Agder 24331
Sogn og Fjordane 33573
Rogaland 42061
Troms - Romsa 43407
Trøndelag 46659
Møre og Romsdal 56352
Nordland 71273
Hordaland 91519

Kommunene med flest bygninger i strandsonen

2018
2018
Bergen 14654
Tromsø 10842
Arendal 8011
Karmøy 7678
Kristiansand 7302
Fjell 6993
Kragerø 6954
Askøy 6099
Kvinnherad 5999
Stavanger 5765
Kommunene med flest bygninger i strandsonen
2018
Bergen 14654
Tromsø 10842
Arendal 8011
Karmøy 7678
Kristiansand 7302
Fjell 6993
Kragerø 6954
Askøy 6099
Kvinnherad 5999
Stavanger 5765

Vassdragssonen

Nøkkeltall

Bygninger langs vassdrag

Bygninger langs vassdrag

482034  bygninger

[ 2018 ]

7.4 %

Endring fra ti år før

Vassdragssonen er området fra innsjøer og større elver og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Antall bygninger langs vassdrag

2018
2018
Bolig 124064
Koie, seterhus og lignende 11590
Fritidsbolig 84285
Garasje og uthus til bolig 144399
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19291
Fiskeri- og landbruksbygning 74448
Annen bygningstype 23957
Antall bygninger langs vassdrag
2018
Bolig 124064
Koie, seterhus og lignende 11590
Fritidsbolig 84285
Garasje og uthus til bolig 144399
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19291
Fiskeri- og landbruksbygning 74448
Annen bygningstype 23957

Bygninger langs vassdrag

2018
2018
Vestfold 6679
Oslo 6972
Østfold 12219
Finnmark - Finnmárku 13362
Troms - Romsa 15323
Aust-Agder 17568
Rogaland 22835
Møre og Romsdal 23302
Vest-Agder 23520
Nordland 27949
Akershus 28075
Telemark 30263
Sogn og Fjordane 30400
Hordaland 36924
Hedmark 42049
Oppland 43644
Buskerud 44183
Trøndelag 56767
Bygninger langs vassdrag
2018
Vestfold 6679
Oslo 6972
Østfold 12219
Finnmark - Finnmárku 13362
Troms - Romsa 15323
Aust-Agder 17568
Rogaland 22835
Møre og Romsdal 23302
Vest-Agder 23520
Nordland 27949
Akershus 28075
Telemark 30263
Sogn og Fjordane 30400
Hordaland 36924
Hedmark 42049
Oppland 43644
Buskerud 44183
Trøndelag 56767

Kommunenene med flest bygninger langs vassdrag

2018
2018
Bergen 7780
Oslo 6972
Ringerike 6145
Voss 5460
Ringsaker 4193
Trysil 4075
Bærum 3968
Trondheim 3924
Røros 3614
Nedre Eiker 3577
Kommunenene med flest bygninger langs vassdrag
2018
Bergen 7780
Oslo 6972
Ringerike 6145
Voss 5460
Ringsaker 4193
Trysil 4075
Bærum 3968
Trondheim 3924
Røros 3614
Nedre Eiker 3577

Karttjeneste

I SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

 

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall

Antall hytter i Norge

Antall hytter i Norge

434809  hytter og andre fritidsboliger

[ 2019 ]

10.3 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

7198

fritidsboliger i Ringsaker

Kommunene med flest fritidsboliger

2019
2019
Ringsaker 7198
Trysil 6701
Hol 5634
Vinje 5278
Sigdal 4891
Larvik 4804
Kommunene med flest fritidsboliger
2019
Ringsaker 7198
Trysil 6701
Hol 5634
Vinje 5278
Sigdal 4891
Larvik 4804

Nøkkeltall

48

fritidsboliger per km² i Hvaler

Kommunene med flest fritidsboliger per km²

2019
2019
Hvaler 48
Frogn 34
Færder 33
Nesodden 26
Fredrikstad 15
Hurum 15
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2019
Hvaler 48
Frogn 34
Færder 33
Nesodden 26
Fredrikstad 15
Hurum 15

Hytter i grend

Nøkkeltall

51 %

av alle fritidsboliger er enkeltstående bygg

Fritidsboliger med og uten naboer

2018
2018
Enkeltstående bygg 236393
I fritidsbyggområde 227419
Fritidsboliger med og uten naboer
2018
Enkeltstående bygg 236393
I fritidsbyggområde 227419

Nøkkeltall

24 %

av nye fritidsboliger er enkeltstående bygg

Nye fritidsboliger med og uten naboer

2018
2018
Enkeltstående bygg 1176
I fritidsbyggområde 3773
Nye fritidsboliger med og uten naboer
2018
Enkeltstående bygg 1176
I fritidsbyggområde 3773

Et fritidsbyggområde er et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 500 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området

2018
2018
5-24 bygg 105644
25-49 bygg 38711
50 eller flere bygg 83064
Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området
2018
5-24 bygg 105644
25-49 bygg 38711
50 eller flere bygg 83064

Prisen på hytter

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger

2018
2018
Vestfold 3037376
Østfold 2406032
Akershus og Oslo 2391236
Vest-Agder 2383691
Buskerud 2239806
Aust-Agder 2108225
Oppland 2040447
Hordaland 2029788
Telemark 2008259
Rogaland 1838251
Hedmark 1705411
Trøndelag 1272445
Sogn og Fjordane 1211388
Møre og Romsdal 1192297
Troms - Romsa 1095055
Nordland 1016261
Finnmark - Finnmárku 778563
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger
2018
Vestfold 3037376
Østfold 2406032
Akershus og Oslo 2391236
Vest-Agder 2383691
Buskerud 2239806
Aust-Agder 2108225
Oppland 2040447
Hordaland 2029788
Telemark 2008259
Rogaland 1838251
Hedmark 1705411
Trøndelag 1272445
Sogn og Fjordane 1211388
Møre og Romsdal 1192297
Troms - Romsa 1095055
Nordland 1016261
Finnmark - Finnmárku 778563

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.

2018
2018
Oslo kommune 8137500
Bærum 5981818
Ulvik 5384000
Færder 5260920
Lillesand 4934375
Rygge 4281923
Kragerø 4246405
Fredrikstad 3671100
Øyer 3502158
Sirdal 3437284
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.
2018
Oslo kommune 8137500
Bærum 5981818
Ulvik 5384000
Færder 5260920
Lillesand 4934375
Rygge 4281923
Kragerø 4246405
Fredrikstad 3671100
Øyer 3502158
Sirdal 3437284

Bygging i strandsonen

Antall bygg i strandsonen

518772  bygg

[ 2018 ]

9.3 %

Endring fra ti år før

Antall hytter i strandsonen

92741  bygg

[ 2018 ]

7.8 %

Endring fra ti år før

Fritidsboliger på kartet

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsboliger står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du en detaljert oversikt over hytter i hele Norge.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Inntekter fra olje og gass

Eksport av olje og gass

Eksportverdi av norsk olje og gass

577.9 milliarder kroner

[ 2018 ]

27 %

Endring fra året før

Olje og gass som andel av Norges totale eksport

53.5 %

[ 2018 ]

3.6 prosentpoeng

Endring fra året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1977 7286 825
1978 8796 4802
1979 14698 7295
1980 28500 12899
1981 31047 17040
1982 31879 21593
1983 40653 23191
1984 51712 26617
1985 56077 29303
1986 28526 24551
1987 37097 16523
1988 33682 14831
1989 59368 14172
1990 74563 13977
1991 80396 16309
1992 82658 14499
1993 89429 14640
1994 92119 14321
1995 98009 15221
1996 135730 20960
1997 136112 27562
1998 91083 27220
1999 133678 25549
2000 258836 47789
2001 234698 61018
2002 197921 59409
2003 195699 62238
2004 237468 74017
2005 289453 103139
2006 309252 146880
2007 309675 134790
2008 359369 213661
2009 243521 165982
2010 281985 159381
2011 321248 200086
2012 306825 252253
2013 288126 248778
2014 282663 223625
2015 197116 220676
2016 187595 161129
2017 223073 203105
2018 261334 265435
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1977 7286 825
1978 8796 4802
1979 14698 7295
1980 28500 12899
1981 31047 17040
1982 31879 21593
1983 40653 23191
1984 51712 26617
1985 56077 29303
1986 28526 24551
1987 37097 16523
1988 33682 14831
1989 59368 14172
1990 74563 13977
1991 80396 16309
1992 82658 14499
1993 89429 14640
1994 92119 14321
1995 98009 15221
1996 135730 20960
1997 136112 27562
1998 91083 27220
1999 133678 25549
2000 258836 47789
2001 234698 61018
2002 197921 59409
2003 195699 62238
2004 237468 74017
2005 289453 103139
2006 309252 146880
2007 309675 134790
2008 359369 213661
2009 243521 165982
2010 281985 159381
2011 321248 200086
2012 306825 252253
2013 288126 248778
2014 282663 223625
2015 197116 220676
2016 187595 161129
2017 223073 203105
2018 261334 265435

Nøkkeltall

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

12.6 %

[ 2018 ]

Skatter og avgifter på olje og gass som andel av alle skatter og avgifter

Andel skatter og avgifter fra petroleum
Andel skatter og avgifter fra petroleum
1979 11.8
1980 21.4
1981 21.8
1982 22.3
1983 24.0
1984 25.9
1985 26.9
1986 10.5
1987 7.9
1988 5.2
1989 8.7
1990 12.4
1991 12.2
1992 11.6
1993 10.2
1994 9.9
1995 9.6
1996 12.6
1997 10.7
1998 4.9
1999 8.0
2000 19.9
2001 20.4
2002 18.9
2003 19.6
2004 23.2
2005 28.1
2006 29.5
2007 24.4
2008 29.6
2009 19.5
2010 21.2
2011 25.2
2012 24.7
2013 20.1
2014 16.1
2015 8.7
2016 5.2
2017 9.1
2018 12.6
Skatter og avgifter på olje og gass som andel av alle skatter og avgifter
Andel skatter og avgifter fra petroleum
1979 11.8
1980 21.4
1981 21.8
1982 22.3
1983 24.0
1984 25.9
1985 26.9
1986 10.5
1987 7.9
1988 5.2
1989 8.7
1990 12.4
1991 12.2
1992 11.6
1993 10.2
1994 9.9
1995 9.6
1996 12.6
1997 10.7
1998 4.9
1999 8.0
2000 19.9
2001 20.4
2002 18.9
2003 19.6
2004 23.2
2005 28.1
2006 29.5
2007 24.4
2008 29.6
2009 19.5
2010 21.2
2011 25.2
2012 24.7
2013 20.1
2014 16.1
2015 8.7
2016 5.2
2017 9.1
2018 12.6

Investering i utvinning

Investeringer i olje- og gassutvinning

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leting 6654 4951 4151 5008 5137 8137 7680 5433 5011 4647 5456 8300 7577 4992 5272 6815 4476 4134 4010 7537 11729 20424 28134 31333 30043 32960 32829 39546 40716 34451 23023 21799 25450
Feltutbygging 21832 20953 19684 22623 19511 22264 28863 35209 28584 26961 25342 35286 45145 35191 22799 20168 17885 16773 13717 19518 21316 30762 35184 36581 30352 37475 51984 63225 72726 59451 55214 52787 61963
Felt i drift 2312 5681 3713 3101 3977 5089 5068 6306 6753 6949 9023 9240 12446 19923 23528 27208 26975 29788 31245 34395 39013 46003 57617 63569 62235 75513 89024 105096 90064 81026 67603 61921 55948
Annet 2618 2970 2098 1076 3487 7431 7636 10630 14298 10026 8057 9668 14048 8990 1978 2953 5605 14523 23693 29093 24957 16663 8419 9036 9209 7294 5484 10792 20896 26263 18652 12301 8470
Investeringer i olje- og gassutvinning
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leting 6654 4951 4151 5008 5137 8137 7680 5433 5011 4647 5456 8300 7577 4992 5272 6815 4476 4134 4010 7537 11729 20424 28134 31333 30043 32960 32829 39546 40716 34451 23023 21799 25450
Feltutbygging 21832 20953 19684 22623 19511 22264 28863 35209 28584 26961 25342 35286 45145 35191 22799 20168 17885 16773 13717 19518 21316 30762 35184 36581 30352 37475 51984 63225 72726 59451 55214 52787 61963
Felt i drift 2312 5681 3713 3101 3977 5089 5068 6306 6753 6949 9023 9240 12446 19923 23528 27208 26975 29788 31245 34395 39013 46003 57617 63569 62235 75513 89024 105096 90064 81026 67603 61921 55948
Annet 2618 2970 2098 1076 3487 7431 7636 10630 14298 10026 8057 9668 14048 8990 1978 2953 5605 14523 23693 29093 24957 16663 8419 9036 9209 7294 5484 10792 20896 26263 18652 12301 8470

Nøkkeltall

Investeringer siste år

Investeringer siste år

151.8 milliarder kroner

[ 2018 ]

2 %

Endring fra året før

Sysselsetting

Sysselsatte i utvinning og tilknyttede tjenester

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utvinning av råolje og naturgass 13533 13825 14138 14754 14760 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 14434 14467 15913 16818 16530 16192 17648 17991 19957 21234 21725 23654 25390 26794 26899 26075 24920 23528
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 3898 3468 3440 3158 3650 3636 3699 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485
Sysselsatte i utvinning og tilknyttede tjenester
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utvinning av råolje og naturgass 13533 13825 14138 14754 14760 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 14434 14467 15913 16818 16530 16192 17648 17991 19957 21234 21725 23654 25390 26794 26899 26075 24920 23528
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 3898 3468 3440 3158 3650 3636 3699 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485

Sysselsatte i petroleumsnæringene og tilknyttede tjenester¹. Rogaland og resten av landet².

Rogaland Resten av landet
Rogaland Resten av landet
2008 19700 11700
2009 20900 13900
2010 22700 14300
2011 23900 15800
2012 26200 17400
2013 26900 19500
2014 26900 19300
2015 31400 20600
2016 26800 18600
2017 23800 18600
Sysselsatte i petroleumsnæringene og tilknyttede tjenester¹. Rogaland og resten av landet².
Rogaland Resten av landet
2008 19700 11700
2009 20900 13900
2010 22700 14300
2011 23900 15800
2012 26200 17400
2013 26900 19500
2014 26900 19300
2015 31400 20600
2016 26800 18600
2017 23800 18600

Bruk av olje og energi

Salg av petroleumsprodukter

Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
April 2014 222 131 86 67 102 15 20 0
April 2019 229 97 85 82 88 6 8 0
Salg av petroleumsprodukter
Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
April 2014 222 131 86 67 102 15 20 0
April 2019 229 97 85 82 88 6 8 0

Prisen på drivstoff

Nøkkeltall

15.80

kr/l koster bensin

Bensinprisen

Bensin¹
Bensin¹
Februar 1987 4.72
Mars 1987 4.64
April 1987 4.65
Mai 1987 4.63
Juni 1987 4.65
Juli 1987 4.64
August 1987 4.72
September 1987 4.71
Oktober 1987 4.63
November 1987 4.61
Desember 1987 4.60
Januar 1988 4.80
Februar 1988 4.79
Mars 1988 4.78
April 1988 4.73
Mai 1988 4.72
Juni 1988 4.77
Juli 1988 4.77
August 1988 4.77
September 1988 4.86
Oktober 1988 4.83
November 1988 4.83
Desember 1988 4.80
Januar 1989 4.90
Februar 1989 4.92
Mars 1989 4.92
April 1989 5.00
Mai 1989 5.24
Juni 1989 5.29
Juli 1989 5.30
August 1989 5.20
September 1989 5.20
Oktober 1989 5.20
November 1989 5.23
Desember 1989 5.20
Januar 1990 5.40
Februar 1990 5.50
Mars 1990 5.48
April 1990 5.11
Mai 1990 5.04
Juni 1990 5.04
Juli 1990 5.37
August 1990 5.54
September 1990 5.85
Oktober 1990 6.30
November 1990 6.20
Desember 1990 5.89
Januar 1991 6.44
Februar 1991 6.04
Mars 1991 6.23
April 1991 6.29
Mai 1991 6.43
Juni 1991 6.48
Juli 1991 6.59
August 1991 6.51
September 1991 6.49
Oktober 1991 6.47
November 1991 6.47
Desember 1991 6.34
Januar 1992 6.54
Februar 1992 6.50
Mars 1992 6.60
April 1992 6.64
Mai 1992 6.68
Juni 1992 6.71
Juli 1992 6.84
August 1992 6.92
September 1992 6.84
Oktober 1992 6.94
November 1992 6.99
Desember 1992 6.96
Januar 1993 7.08
Februar 1993 7.11
Mars 1993 7.14
April 1993 7.16
Mai 1993 7.15
Juni 1993 7.10
Juli 1993 7.17
August 1993 7.19
September 1993 7.17
Oktober 1993 7.11
November 1993 7.10
Desember 1993 6.99
Januar 1994 6.98
Februar 1994 7.06
Mars 1994 7.09
April 1994 6.95
Mai 1994 6.97
Juni 1994 7.04
Juli 1994 7.33
August 1994 7.48
September 1994 7.41
Oktober 1994 7.29
November 1994 7.37
Desember 1994 7.27
Januar 1995 7.58
Februar 1995 7.58
Mars 1995 7.58
April 1995 7.62
Mai 1995 7.70
Juni 1995 7.70
Juli 1995 7.61
August 1995 7.61
September 1995 7.66
Oktober 1995 7.59
November 1995 7.67
Desember 1995 7.64
Januar 1996 7.74
Februar 1996 7.74
Mars 1996 7.83
April 1996 8.05
Mai 1996 8.11
Juni 1996 7.87
Juli 1996 7.75
August 1996 7.73
September 1996 7.48
Oktober 1996 7.72
November 1996 7.68
Desember 1996 7.49
Januar 1997 8.09
Februar 1997 8.09
Mars 1997 8.18
April 1997 8.17
Mai 1997 8.57
Juni 1997 8.36
Juli 1997 8.39
August 1997 8.46
September 1997 8.43
Oktober 1997 8.51
November 1997 8.70
Desember 1997 8.65
Januar 1998 8.68
Februar 1998 8.47
Mars 1998 8.54
April 1998 8.39
Mai 1998 8.39
Juni 1998 8.36
Juli 1998 8.50
August 1998 8.22
September 1998 8.45
Oktober 1998 8.03
November 1998 8.21
Desember 1998 8.18
Januar 1999 8.52
Februar 1999 8.40
Mars 1999 8.50
April 1999 8.77
Mai 1999 8.92
Juni 1999 8.89
Juli 1999 9.08
August 1999 9.30
September 1999 9.32
Oktober 1999 9.04
November 1999 9.26
Desember 1999 9.62
Januar 2000 9.59
Februar 2000 9.61
Mars 2000 10.22
April 2000 10.09
Mai 2000 10.25
Juni 2000 10.85
Juli 2000 10.74
August 2000 10.30
September 2000 10.79
Oktober 2000 10.46
November 2000 10.47
Desember 2000 10.00
Januar 2001 9.41
Februar 2001 9.70
Mars 2001 9.56
April 2001 9.86
Mai 2001 10.42
Juni 2001 9.97
Juli 2001 9.11
August 2001 9.02
September 2001 9.20
Oktober 2001 8.74
November 2001 8.33
Desember 2001 8.23
Januar 2002 8.53
Februar 2002 8.57
Mars 2002 8.78
April 2002 9.25
Mai 2002 8.99
Juni 2002 8.83
Juli 2002 8.81
August 2002 8.94
September 2002 9.12
Oktober 2002 9.04
November 2002 8.89
Desember 2002 8.89
Januar 2003 8.99
Februar 2003 9.48
Mars 2003 9.56
April 2003 9.30
Mai 2003 8.71
Juni 2003 8.83
Juli 2003 9.13
August 2003 9.30
September 2003 9.19
Oktober 2003 8.99
November 2003 9.12
Desember 2003 8.88
Januar 2004 8.89
Februar 2004 9.25
Mars 2004 9.56
April 2004 9.54
Mai 2004 10.04
Juni 2004 9.93
Juli 2004 10.17
August 2004 10.13
September 2004 9.61
Oktober 2004 10.06
November 2004 9.72
Desember 2004 9.55
Januar 2005 9.68
Februar 2005 9.83
Mars 2005 10.02
April 2005 10.66
Mai 2005 10.56
Juni 2005 10.66
Juli 2005 11.05
August 2005 11.06
September 2005 11.45
Oktober 2005 11.23
November 2005 10.60
Desember 2005 10.72
Januar 2006 11.13
Februar 2006 11.13
Mars 2006 11.15
April 2006 11.70
Mai 2006 11.86
Juni 2006 11.87
Juli 2006 12.32
August 2006 12.27
September 2006 11.36
Oktober 2006 11.03
November 2006 10.81
Desember 2006 10.84
Januar 2007 10.80
Februar 2007 10.92
Mars 2007 11.29
April 2007 11.66
Mai 2007 12.09
Juni 2007 12.06
Juli 2007 12.18
August 2007 11.90
September 2007 11.69
Oktober 2007 11.39
November 2007 12.19
Desember 2007 12.02
Januar 2008 12.19
Februar 2008 12.27
Mars 2008 12.50
April 2008 12.44
Mai 2008 12.99
Juni 2008 13.04
Juli 2008 13.80
August 2008 13.19
September 2008 13.14
Oktober 2008 12.59
November 2008 11.34
Desember 2008 10.34
Januar 2009 10.75
Februar 2009 10.94
Mars 2009 10.84
April 2009 11.33
Mai 2009 11.70
Juni 2009 12.43
Juli 2009 12.13
August 2009 12.39
September 2009 12.27
Oktober 2009 11.84
November 2009 12.13
Desember 2009 12.11
Januar 2010 12.38
Februar 2010 12.03
Mars 2010 12.74
April 2010 12.96
Mai 2010 12.89
Juni 2010 12.79
Juli 2010 12.72
August 2010 12.47
September 2010 12.45
Oktober 2010 12.57
November 2010 12.76
Desember 2010 13.22
Januar 2011 13.33
Februar 2011 13.43
Mars 2011 13.94
April 2011 14.23
Mai 2011 14.29
Juni 2011 14.26
Juli 2011 14.21
August 2011 14.06
September 2011 14.02
Oktober 2011 13.95
November 2011 13.83
Desember 2011 13.80
Januar 2012 14.36
Februar 2012 14.71
Mars 2012 15.05
April 2012 15.45
Mai 2012 14.88
Juni 2012 14.56
Juli 2012 14.55
August 2012 14.83
September 2012 15.22
Oktober 2012 14.85
November 2012 14.32
Desember 2012 14.21
Januar 2013 14.41
Februar 2013 14.65
Mars 2013 14.65
April 2013 14.51
Mai 2013 14.54
Juni 2013 14.61
Juli 2013 15.07
August 2013 15.07
September 2013 15.05
Oktober 2013 14.81
November 2013 14.63
Desember 2013 14.68
Januar 2014 14.91
Februar 2014 14.84
Mars 2014 14.71
April 2014 14.69
Mai 2014 15.03
Juni 2014 14.97
Juli 2014 15.29
August 2014 15.12
September 2014 14.96
Oktober 2014 14.60
November 2014 14.48
Desember 2014 13.72
Januar 2015 13.78
Februar 2015 13.55
Mars 2015 13.95
April 2015 14.28
Mai 2015 13.99
Juni 2015 14.69
Juli 2015 14.92
August 2015 14.04
September 2015 13.69
Oktober 2015 13.50
November 2015 13.55
Desember 2015 13.29
Januar 2016 13.29
Februar 2016 12.93
Mars 2016 13.41
April 2016 13.53
Mai 2016 13.57
Juni 2016 14.02
Juli 2016 13.88
August 2016 13.63
September 2016 13.47
Oktober 2016 13.33
November 2016 13.69
Desember 2016 13.89
Januar 2017 14.94
Februar 2017 14.87
Mars 2017 14.61
April 2017 14.28
Mai 2017 14.38
Juni 2017 14.69
Juli 2017 14.58
August 2017 14.79
September 2017 15.05
Oktober 2017 14.25
November 2017 14.96
Desember 2017 14.23
Januar 2018 15.02
Februar 2018 15.23
Mars 2018 14.93
April 2018 15.21
Mai 2018 15.95
Juni 2018 15.65
Juli 2018 15.83
August 2018 15.94
September 2018 15.97
Oktober 2018 15.96
November 2018 16.02
Desember 2018 14.93
Januar 2019 14.91
Februar 2019 15.06
Mars 2019 15.31
April 2019 15.80
Bensinprisen
Bensin¹
Februar 1987 4.72
Mars 1987 4.64
April 1987 4.65
Mai 1987 4.63
Juni 1987 4.65
Juli 1987 4.64
August 1987 4.72
September 1987 4.71
Oktober 1987 4.63
November 1987 4.61
Desember 1987 4.60
Januar 1988 4.80
Februar 1988 4.79
Mars 1988 4.78
April 1988 4.73
Mai 1988 4.72
Juni 1988 4.77
Juli 1988 4.77
August 1988 4.77
September 1988 4.86
Oktober 1988 4.83
November 1988 4.83
Desember 1988 4.80
Januar 1989 4.90
Februar 1989 4.92
Mars 1989 4.92
April 1989 5.00
Mai 1989 5.24
Juni 1989 5.29
Juli 1989 5.30
August 1989 5.20
September 1989 5.20
Oktober 1989 5.20
November 1989 5.23
Desember 1989 5.20
Januar 1990 5.40
Februar 1990 5.50
Mars 1990 5.48
April 1990 5.11
Mai 1990 5.04
Juni 1990 5.04
Juli 1990 5.37
August 1990 5.54
September 1990 5.85
Oktober 1990 6.30
November 1990 6.20
Desember 1990 5.89
Januar 1991 6.44
Februar 1991 6.04
Mars 1991 6.23
April 1991 6.29
Mai 1991 6.43
Juni 1991 6.48
Juli 1991 6.59
August 1991 6.51
September 1991 6.49
Oktober 1991 6.47
November 1991 6.47
Desember 1991 6.34
Januar 1992 6.54
Februar 1992 6.50
Mars 1992 6.60
April 1992 6.64
Mai 1992 6.68
Juni 1992 6.71
Juli 1992 6.84
August 1992 6.92
September 1992 6.84
Oktober 1992 6.94
November 1992 6.99
Desember 1992 6.96
Januar 1993 7.08
Februar 1993 7.11
Mars 1993 7.14
April 1993 7.16
Mai 1993 7.15
Juni 1993 7.10
Juli 1993 7.17
August 1993 7.19
September 1993 7.17
Oktober 1993 7.11
November 1993 7.10
Desember 1993 6.99
Januar 1994 6.98
Februar 1994 7.06
Mars 1994 7.09
April 1994 6.95
Mai 1994 6.97
Juni 1994 7.04
Juli 1994 7.33
August 1994 7.48
September 1994 7.41
Oktober 1994 7.29
November 1994 7.37
Desember 1994 7.27
Januar 1995 7.58
Februar 1995 7.58
Mars 1995 7.58
April 1995 7.62
Mai 1995 7.70
Juni 1995 7.70
Juli 1995 7.61
August 1995 7.61
September 1995 7.66
Oktober 1995 7.59
November 1995 7.67
Desember 1995 7.64
Januar 1996 7.74
Februar 1996 7.74
Mars 1996 7.83
April 1996 8.05
Mai 1996 8.11
Juni 1996 7.87
Juli 1996 7.75
August 1996 7.73
September 1996 7.48
Oktober 1996 7.72
November 1996 7.68
Desember 1996 7.49
Januar 1997 8.09
Februar 1997 8.09
Mars 1997 8.18
April 1997 8.17
Mai 1997 8.57
Juni 1997