Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/natur-og-miljo/faktaside?id=4368

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall

Antall hytter i Norge

Antall hytter i Norge

437833  hytter og andre fritidsboliger

[ 2020 ]

9.8 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

7251

fritidsboliger i Ringsaker

Kommunene med flest fritidsboliger

2020
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828
Kommunene med flest fritidsboliger
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828

Nøkkeltall

48.03

fritidsboliger per km² i Hvaler

Kommunene med flest fritidsboliger per km²

2020
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42

Hytter i grend

Nøkkeltall

51 %

av alle fritidsboliger er enkeltstående bygg

Fritidsboliger med og uten naboer

2019
2019
Enkeltstående bygg 236237
I fritidsbyggområde 231308
Fritidsboliger med og uten naboer
2019
Enkeltstående bygg 236237
I fritidsbyggområde 231308

Nøkkeltall

25 %

av nye fritidsboliger er enkeltstående bygg

Nye fritidsboliger med og uten naboer

2019
2019
Enkeltstående bygg 1159
I fritidsbyggområde 3565
Nye fritidsboliger med og uten naboer
2019
Enkeltstående bygg 1159
I fritidsbyggområde 3565

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området

2019
2019
5-24 bygg 105987
25-49 bygg 39699
50 eller flere bygg 85622
Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området
2019
5-24 bygg 105987
25-49 bygg 39699
50 eller flere bygg 85622

Prisen på hytter

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger

2019
2019
Vestfold (-2019) 2968659
Østfold (-2019) 2236573
Oslo og Akershus (-2019) 2255192
Vest-Agder (-2019) 2313090
Buskerud (-2019) 2532538
Aust-Agder (-2019) 2022343
Oppland (-2019) 2068531
Hordaland (-2019) 2075309
Telemark (-2019) 2323233
Rogaland 1773511
Hedmark (-2019) 1984176
Trøndelag - Trööndelage 1168303
Sogn og Fjordane (-2019) 1254459
Møre og Romsdal 1274819
Troms - Romsa (-2019) 1099983
Nordland 1047010
Finnmark - Finnmárku (-2019) 724641
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger
2019
Vestfold (-2019) 2968659
Østfold (-2019) 2236573
Oslo og Akershus (-2019) 2255192
Vest-Agder (-2019) 2313090
Buskerud (-2019) 2532538
Aust-Agder (-2019) 2022343
Oppland (-2019) 2068531
Hordaland (-2019) 2075309
Telemark (-2019) 2323233
Rogaland 1773511
Hedmark (-2019) 1984176
Trøndelag - Trööndelage 1168303
Sogn og Fjordane (-2019) 1254459
Møre og Romsdal 1274819
Troms - Romsa (-2019) 1099983
Nordland 1047010
Finnmark - Finnmárku (-2019) 724641

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.

2019
2019
Oslo kommune 6933333
Bærum (-2019) 1539500
Ulvik (-2019) 1649000
Færder (2018-2019) 4585211
Lillesand (-2019) 3634950
Rygge (-2019) 3388182
Kragerø (-2019) 4178904
Fredrikstad (1994-2019) 3675147
Øyer (-2019) 3663789
Sirdal (-2019) 3074000
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.
2019
Oslo kommune 6933333
Bærum (-2019) 1539500
Ulvik (-2019) 1649000
Færder (2018-2019) 4585211
Lillesand (-2019) 3634950
Rygge (-2019) 3388182
Kragerø (-2019) 4178904
Fredrikstad (1994-2019) 3675147
Øyer (-2019) 3663789
Sirdal (-2019) 3074000

Bygging i strandsonen

Antall bygg i strandsonen

521550  bygg

[ 2019 ]

9 %

Endring fra ti år før

Antall hytter i strandsonen

93153  bygg

[ 2019 ]

7.5 %

Endring fra ti år før

Fritidsboliger på kartet

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsboliger står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du oversikt over både tettbygde fritidsbyggområder, der det ikke er mer enn 75 meter mellom husene, og sammenhengende fritidsbyggområder, med maksimalt 500 meter mellom husene.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Reiser i kollektivtrafikken

Nøkkeltall

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken

680 millioner reiser

[ 2018 ]

31 %

Endring fra ti år før

Reiser i ulike former for kollektivtrafikk

Buss Trikk og bane Tog Båt¹
Buss Trikk og bane Tog Båt¹
1995 286 90 40 8
1996 285 90 41 8
1997 308 93 45 8
1998 312 101 48 8
1999 316 105 55 9
2000 320 103 56 9
2001 324 105 54 9
2002 319 103 50 9
2003 321 97 49 9
2004 329 91 51 8
2005 327 97 52 9
2006 329 102 54 9
2007 338 104 56 9
2008 337 115 58 9
2009 346 118 57 9
2010 314 125 58 9
2011 322 137 59 10
2012 332 139 62 10
2013 340 144 67 10
2014 344 149 70 10
2015 356 160 73 11
2016 369 171 74 12
2017 398 182 73 12
2018 402 189 77 12
Reiser i ulike former for kollektivtrafikk
Buss Trikk og bane Tog Båt¹
1995 286 90 40 8
1996 285 90 41 8
1997 308 93 45 8
1998 312 101 48 8
1999 316 105 55 9
2000 320 103 56 9
2001 324 105 54 9
2002 319 103 50 9
2003 321 97 49 9
2004 329 91 51 8
2005 327 97 52 9
2006 329 102 54 9
2007 338 104 56 9
2008 337 115 58 9
2009 346 118 57 9
2010 314 125 58 9
2011 322 137 59 10
2012 332 139 62 10
2013 340 144 67 10
2014 344 149 70 10
2015 356 160 73 11
2016 369 171 74 12
2017 398 182 73 12
2018 402 189 77 12

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss

6325 millioner kroner

[ 2019 ]

3.7 %

Endring fra året før

Tog

6371 millioner kroner

[ 2019 ]

5.9 %

Endring fra året før

Trikk og bane

1995 millioner kroner

[ 2019 ]

3.9 %

Endring fra året før

Båt¹

609 millioner kroner

[ 2019 ]

0.4 %

Endring fra året før

¹Inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

kilde: Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Kollektivreiser per innbygger

2018 2019
2018 2019
Oslo 411.7 416.0
Vest-Norge 98.4 103.5
Midt-Norge 91.1 92.6
Øst-Norge 68.7 70.4
Nord-Norge 56.2 55.5
Sør-Norge 48.1 49.1
Kollektivreiser per innbygger
2018 2019
Oslo 411.7 416.0
Vest-Norge 98.4 103.5
Midt-Norge 91.1 92.6
Øst-Norge 68.7 70.4
Nord-Norge 56.2 55.5
Sør-Norge 48.1 49.1

Nøkkeltall

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

11.7 %

[ 2018 ]

1.3 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Nøkkeltall

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

60.5 %

[ 2019 ]

1.3 prosentpoeng

Endring fra året før

Reier med buss per innbygger. Utvalgte byområder.

2009 2019
2009 2019
Oslo 101 155
Trondheim 95 151
Bergen 84 143
Kristiansand 84 94
Stavanger 64 87
Drammen 60 68
Tønsberg 38 60
Reier med buss per innbygger. Utvalgte byområder.
2009 2019
Oslo 101 155
Trondheim 95 151
Bergen 84 143
Kristiansand 84 94
Stavanger 64 87
Drammen 60 68
Tønsberg 38 60

Nøkkeltall

Elektriske busser

Elektriske busser

199  busser

[ 2019 ]

157 busser

Endring fra året før

Andel skolelever som får skoleskyss

2019
2019
Oslo 8.3
Akershus 12.8
Rogaland 13.4
Vestfold 19.1
Buskerud 20.7
Østfold 20.6
Telemark 22.0
Finnmark Finnmárk 24.2
Vest-Agder 23.0
Nordland 25.5
Hordaland 25.1
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Trøndelag Trööndelage 27.1
Sogn og Fjordane 33.5
Troms Romsa 34.3
Hedmark 38.1
Oppland 44.1
Andel skolelever som får skoleskyss
2019
Oslo 8.3
Akershus 12.8
Rogaland 13.4
Vestfold 19.1
Buskerud 20.7
Østfold 20.6
Telemark 22.0
Finnmark Finnmárk 24.2
Vest-Agder 23.0
Nordland 25.5
Hordaland 25.1
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Trøndelag Trööndelage 27.1
Sogn og Fjordane 33.5
Troms Romsa 34.3
Hedmark 38.1
Oppland 44.1

Nøkkeltall

Strekning reist med buss

Strekning reist med buss

4.55 milliarder passasjerkilometer¹

[ 2019 ]

5.9 %

Endring fra året før

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist

 

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter)

kilde: Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Tog

Nøkkeltall

78

millioner togreiser

Antall reiser med tog

Togreiser
Togreiser
2004 51.7
2005 52.6
2006 54.7
2007 56.8
2008 59.1
2009 57.9
2010 58.4
2011 59.4
2012 62.7
2013 67.3
2014 70.3
2015 73.8
2016 74.3
2017 73.6
2018 77.7
Antall reiser med tog
Togreiser
2004 51.7
2005 52.6
2006 54.7
2007 56.8
2008 59.1
2009 57.9
2010 58.4
2011 59.4
2012 62.7
2013 67.3
2014 70.3
2015 73.8
2016 74.3
2017 73.6
2018 77.7

Nøkkeltall

3722

millioner kilometer reist med tog

Strekning reist med tog

Passasjerkilometer¹
Passasjerkilometer¹
2004 2683.5
2005 2723.4
2006 2832.4
2007 2958.0
2008 3107.0
2009 3080.1
2010 3134.4
2011 3076.0
2012 3091.6
2013 3259.9
2014 3439.8
2015 3555.0
2016 3695.1
2017 3584.5
2018 3721.9
Strekning reist med tog
Passasjerkilometer¹
2004 2683.5
2005 2723.4
2006 2832.4
2007 2958.0
2008 3107.0
2009 3080.1
2010 3134.4
2011 3076.0
2012 3091.6
2013 3259.9
2014 3439.8
2015 3555.0
2016 3695.1
2017 3584.5
2018 3721.9

Trikk og bane

Nøkkeltall

192

millioner reiser med trikk og bane

Reiser med trikk og bane

Passasjerer
Passasjerer
2005 96.7
2006 101.7
2007 104.3
2008 114.5
2009 117.8
2010 124.7
2011 136.5
2012 138.7
2013 144.0
2014 148.8
2015 160.3
2016 170.8
2017 181.9
2018 189.1
2019 192.0
Reiser med trikk og bane
Passasjerer
2005 96.7
2006 101.7
2007 104.3
2008 114.5
2009 117.8
2010 124.7
2011 136.5
2012 138.7
2013 144.0
2014 148.8
2015 160.3
2016 170.8
2017 181.9
2018 189.1
2019 192.0

Nøkkeltall

1001

Millioner kilometer reist med trikk og bane

Strekning reist med trikk og bane

Passasjerkilometer
Passasjerkilometer
2005 517.3
2006 507.5
2007 535.1
2008 571.5
2009 588.1
2010 618.7
2011 631.4
2012 660.4
2013 728.9
2014 751.8
2015 809.2
2016 882.5
2017 958.2
2018 996.3
2019 1001.0
Strekning reist med trikk og bane
Passasjerkilometer
2005 517.3
2006 507.5
2007 535.1
2008 571.5
2009 588.1
2010 618.7
2011 631.4
2012 660.4
2013 728.9
2014 751.8
2015 809.2
2016 882.5
2017 958.2
2018 996.3
2019 1001.0

Båt

Nøkkeltall

11.6

Millioner båtreiser

Reiser med båt

Båtreiser
Båtreiser
2005 8.0
2006 8.0
2007 8.7
2008 8.8
2009 8.5
2010 8.7
2011 9.1
2012 9.1
2013 10.0
2014 10.0
2015 10.9
2016 11.4
2017 11.5
2018 11.5
2019 11.6
Reiser med båt
Båtreiser
2005 8.0
2006 8.0
2007 8.7
2008 8.8
2009 8.5
2010 8.7
2011 9.1
2012 9.1
2013 10.0
2014 10.0
2015 10.9
2016 11.4
2017 11.5
2018 11.5
2019 11.6

Nøkkeltall

272.1

Millioner kilometer reist med båt

Strekning reist med båt

Passasjerkilometer
Passasjerkilometer
2005 237.7
2006 225.4
2007 220.3
2008 238.7
2009 246.0
2010 254.3
2011 267.7
2012 233.3
2013 248.5
2014 239.4
2015 190.2
2016 209.6
2017 208.9
2018 203.4
2019 272.1
Strekning reist med båt
Passasjerkilometer
2005 237.7
2006 225.4
2007 220.3
2008 238.7
2009 246.0
2010 254.3
2011 267.7
2012 233.3
2013 248.5
2014 239.4
2015 190.2
2016 209.6
2017 208.9
2018 203.4
2019 272.1

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

Bilferge

Reiser med bilferge

Passasjerer
Passasjerer
1995 36
1996 36
1997 37
1998 37
1999 38
2000 38
2001 36
2002 37
2003 37
2004 38
2005 39
2006 40
2007 41
2008 41
2009 41
2010 40
2011 42
2012 43
2013 42
2014 43
2015 43
2016 43
2017 44
2018 44
Reiser med bilferge
Passasjerer
1995 36
1996 36
1997 37
1998 37
1999 38
2000 38
2001 36
2002 37
2003 37
2004 38
2005 39
2006 40
2007 41
2008 41
2009 41
2010 40
2011 42
2012 43
2013 42
2014 43
2015 43
2016 43
2017 44
2018 44

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som inneholder informasjon om bruken av bilferger.

Norges areal

Nøkkeltall

Norges areal¹

Norges areal¹

384485 km²

[ 2020 ]

¹Inkluderer Svalbard og Jan Mayen. Areal av land og ferskvann.

kilde: Areal av land og ferskvatn, Statistisk sentralbyrå

1 Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

2 Inkluderer ikke Færøyene og Grønland

Arealet til de nordiske landene

Areal i km²
Sverige 447425
Finland 338465
Norge¹ 323809
Island 103000
Danmark² 42944

Norges areal

Fastlands-Norge

323809 km²

[ 2020 ]

Svalbard

60299 km²

[ 2020 ]

Jan Mayen

377 km²

[ 2020 ]

Fylkenes arealer

2020
2020
Oslo 454.12
Rogaland 9377.10
Møre og Romsdal 14355.62
Agder 16434.12
Vestfold og Telemark 17465.92
Viken 24592.60
Vestland 33870.98
Nordland 38154.60
Trøndelag - Trööndelage 42201.60
Innlandet 52072.40
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 74829.69
Fylkenes arealer
2020
Oslo 454.12
Rogaland 9377.10
Møre og Romsdal 14355.62
Agder 16434.12
Vestfold og Telemark 17465.92
Viken 24592.60
Vestland 33870.98
Nordland 38154.60
Trøndelag - Trööndelage 42201.60
Innlandet 52072.40
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 74829.69

De største kommunene, etter areal i km²

Areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.35
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.35
Sør-Varanger 3971.42
Alta 3849.60
Lebesby 3459.42
Nordreisa 3437.57
Narvik 3432.17
De største kommunene, etter areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.35
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.35
Sør-Varanger 3971.42
Alta 3849.60
Lebesby 3459.42
Nordreisa 3437.57
Narvik 3432.17

De minste kommunene, etter areal i km²

2020
2020
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.32
Fedje 9.27
Røst 10.12
Træna 16.51
Værøy 18.64
Randaberg 24.71
Giske 40.54
Bokn 47.17
Austrheim 57.56
De minste kommunene, etter areal i km²
2020
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.32
Fedje 9.27
Røst 10.12
Træna 16.51
Værøy 18.64
Randaberg 24.71
Giske 40.54
Bokn 47.17
Austrheim 57.56

Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.5
Finnmark - Finnmárku (-2019) . . . . . . . 0.0
Troms - Romsa (-2019) . . . . . . . 0.0
Nordland 10813.98 16762.47 2444.64 753.41 4695.93 881.19 1439.80 368.9
Trøndelag - Trööndelage 16595.83 15087.40 2779.49 1787.84 780.37 4.09 4563.11 591.5
Møre og Romsdal 4420.34 5885.28 543.12 611.71 1941.46 88.38 551.39 310.3
Sogn og Fjordane (-2019) . . . . . . . 0.0
Hordaland (-2019) . . . . . . . 0.0
Rogaland 2458.22 4192.76 819.87 1051.50 311.96 1.53 193.19 347.0
Vest-Agder (-2019) . . . . . . . 0.0
Aust-Agder (-2019) . . . . . . . 0.0
Telemark (-2019) . . . . . . . 0.0
Vestfold (-2019) . . . . . . . 0.0
Buskerud (-2019) . . . . . . . 0.0
Oppland (-2019) . . . . . . . 0.0
Hedmark (-2019) . . . . . . . 0.0
Oslo 279.37 7.82 28.30 9.60 0.52 0.00 4.09 124.4
Akershus (-2019) . . . . . . . 0.0
Østfold (-2019) . . . . . . . 0.0
Hele landet 121042.85 121809.70 20184.30 11205.33 23993.45 2738.64 17314.97 5518.2
Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.5
Finnmark - Finnmárku (-2019) . . . . . . . 0.0
Troms - Romsa (-2019) . . . . . . . 0.0
Nordland 10813.98 16762.47 2444.64 753.41 4695.93 881.19 1439.80 368.9
Trøndelag - Trööndelage 16595.83 15087.40 2779.49 1787.84 780.37 4.09 4563.11 591.5
Møre og Romsdal 4420.34 5885.28 543.12 611.71 1941.46 88.38 551.39 310.3
Sogn og Fjordane (-2019) . . . . . . . 0.0
Hordaland (-2019) . . . . . . . 0.0
Rogaland 2458.22 4192.76 819.87 1051.50 311.96 1.53 193.19 347.0
Vest-Agder (-2019) . . . . . . . 0.0
Aust-Agder (-2019) . . . . . . . 0.0
Telemark (-2019) . . . . . . . 0.0
Vestfold (-2019) . . . . . . . 0.0
Buskerud (-2019) . . . . . . . 0.0
Oppland (-2019) . . . . . . . 0.0
Hedmark (-2019) . . . . . . . 0.0
Oslo 279.37 7.82 28.30 9.60 0.52 0.00 4.09 124.4
Akershus (-2019) . . . . . . . 0.0
Østfold (-2019) . . . . . . . 0.0
Hele landet 121042.85 121809.70 20184.30 11205.33 23993.45 2738.64 17314.97 5518.2

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1266.45
Fritidsboliger 450.69
Område for landbruk og fiske 519.21
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 461.07
Grønne områder, idretts- og sportsområder 243.79
Annen bebyggelse og anlegg 344.16
Vei 2232.87
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1266.45
Fritidsboliger 450.69
Område for landbruk og fiske 519.21
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 461.07
Grønne områder, idretts- og sportsområder 243.79
Annen bebyggelse og anlegg 344.16
Vei 2232.87

Skog

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

37.4 %

[ 2020 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Skogareal

Areal dekket av skog¹

121043 km²

[ 2020 ]

Produktivt skogareal

69988 km²

[ 2018 ]

Antall skogeiendommer

125566  eiendommer

[ 2018 ]

1.2 %

Endring fra året før

Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift

31574  eiendommer

[ 2018 ]

2 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Jordbruk

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

3.5 %

[ 2020 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal

Jordbruksareal¹

11205.33  km²

[ 2020 ]

Jordbruksareal i drift²

9818.22 km²

[ 2019 ]

Nydyrket jordbruksareal

27.49 km²

[ 2019 ]

10.6 %

Endring fra året før

Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei

4.64 km²

[ 2019 ]

19.6 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Omdisponering¹ av dyrket jord

Omdisponering av dyrka jord
Omdisponering av dyrka jord
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88
2019 4.64
Omdisponering¹ av dyrket jord
Omdisponering av dyrka jord
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88
2019 4.64

Formål for omdisponering av areal. Prosent

2019
2019
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 23.4
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 35.6
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.3
Offentlig eller privat tjenesteyting 4.1
Skogplanting 1.1
Grønnstruktur 3.7
Andre formål 19.8
Formål for omdisponering av areal. Prosent
2019
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 23.4
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 35.6
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.3
Offentlig eller privat tjenesteyting 4.1
Skogplanting 1.1
Grønnstruktur 3.7
Andre formål 19.8

Boliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

0.39 %

[ 2020 ]

Antall boligbygninger

2020
2020
Enebolig 1174481
Tomannsbolig 171080
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 172198
Boligblokk 41578
Bygning for bofellesskap 5325
Antall boligbygninger
2020
Enebolig 1174481
Tomannsbolig 171080
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 172198
Boligblokk 41578
Bygning for bofellesskap 5325

Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 22136 4800 5744 42381
1901-1920 19839 8112 5793 18895
1921-1940 34381 15453 9783 45194
1941-1960 86685 40854 30619 66693
1961-1970 93193 15545 26474 68325
1971-1980 125765 13980 46231 76962
1981-1990 173038 21474 43934 43731
1991-2000 102658 19769 34149 44744
2001-2010 90043 25223 40075 100212
2011 og etter 70300 23850 38937 109066
Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 22136 4800 5744 42381
1901-1920 19839 8112 5793 18895
1921-1940 34381 15453 9783 45194
1941-1960 86685 40854 30619 66693
1961-1970 93193 15545 26474 68325
1971-1980 125765 13980 46231 76962
1981-1990 173038 21474 43934 43731
1991-2000 102658 19769 34149 44744
2001-2010 90043 25223 40075 100212
2011 og etter 70300 23850 38937 109066

Boligbygging

Fullførte boliger Fullførte leiligheter
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556
2019 30373 29982
Boligbygging
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556
2019 30373 29982

Mer om bolig i Faktasiden om Bolig

Fritidsboliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

0.14 %

[ 2020 ]

Nøkkeltall

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

467545 bygninger

[ 2019 ]

17600 bygninger

Endring fra fem år før

Fritidsboliger

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)

434664  bygninger

[ 2019 ]

17160 bygninger

Endring fra fem år før

Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig

14278  bygninger

[ 2019 ]

512 bygninger

Endring fra fem år før

Antall våningshus benyttet som fritidsbolig

18603  bygninger

[ 2019 ]

72 bygninger

Endring fra fem år før

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Nøkkeltall

Andel som bor i tettsteder

Andel som bor i tettsteder

82.0 %

[ 2019 ]

8.4 prosentpoeng

Endring fra 25 år før

En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. 

kilde: Tettsteders befolkning og areal, Statistisk sentralbyrå

Andel som bor i tettsteder

2019
2019
Hedmark (-2019) 58.9
Oppland (-2019) 59.3
Sogn og Fjordane (-2019) 62.2
Nordland 70.9
Troms - Romsa (-2019) 71.9
Møre og Romsdal 73.0
Aust-Agder (-2019) 74.2
Trøndelag - Trööndelage 74.8
Telemark (-2019) 77.5
Finnmark - Finnmárku (-2019) 77.9
Buskerud (-2019) 81.6
Vest-Agder (-2019) 82.6
Hordaland (-2019) 83.4
Vestfold (-2019) 85.7
Østfold (-2019) 85.9
Rogaland 88.1
Akershus (-2019) 90.8
Oslo 99.4
Hele landet 82.0
Andel som bor i tettsteder
2019
Hedmark (-2019) 58.9
Oppland (-2019) 59.3
Sogn og Fjordane (-2019) 62.2
Nordland 70.9
Troms - Romsa (-2019) 71.9
Møre og Romsdal 73.0
Aust-Agder (-2019) 74.2
Trøndelag - Trööndelage 74.8
Telemark (-2019) 77.5
Finnmark - Finnmárku (-2019) 77.9
Buskerud (-2019) 81.6
Vest-Agder (-2019) 82.6
Hordaland (-2019) 83.4
Vestfold (-2019) 85.7
Østfold (-2019) 85.9
Rogaland 88.1
Akershus (-2019) 90.8
Oslo 99.4
Hele landet 82.0

Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

2019
2019
Oslo 99.4
Stavanger 99.1
Lørenskog (-2019) 99.1
Bærum (-2019) 98.9
Vardø (-2019) 98.9
Moss (-2019) 98.4
Oppegård (-2019) 98.3
Asker (-2019) 98.3
Skedsmo (-2019) 98.2
Drammen (-2019) 97.9
Kommuner med størst andel som bor i tettsteder
2019
Oslo 99.4
Stavanger 99.1
Lørenskog (-2019) 99.1
Bærum (-2019) 98.9
Vardø (-2019) 98.9
Moss (-2019) 98.4
Oppegård (-2019) 98.3
Asker (-2019) 98.3
Skedsmo (-2019) 98.2
Drammen (-2019) 97.9

Folkemengde

Antall bosatte i tettsteder

4368614  personer

[ 2019 ]

37.2 %

Endring fra 25 år før

Antall bosatte i spredtbygd strøk

949123  personer

[ 2019 ]

15.1 %

Endring fra 25 år før

Tett og spredt bosetting

Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1991 34958 1128057 3086815
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951
2019 10475 949123 4368614
Tett og spredt bosetting
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1991 34958 1128057 3086815
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951
2019 10475 949123 4368614

Arealtilgang

Kommunen med minst arealtilgang: Oslo

655 m²/person

[ 2020 ]

Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik

3437636 m²/person

[ 2020 ]

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

6.2 %

[ 2020 ]

Ferskvann

Areal av innsjøer

18510 km²

[ 2020 ]

Areal av elver

1674 km²

[ 2020 ]

De største innsjøene

Areal i km²
Altevatnet 79.7
Blåsjø 80.8
Limingen 92.3
Tunnsjøen 110.5
Snåsavatnet 122.1
Tyrifjorden 136.5
Randsfjorden 140.6
Femunden 203.4
Røssvatnet 218.2
Mjøsa 369.2

De lengste elvene

Lengde i km
Alta 240
Otra 245
Hallingdalselva/Snarumselva 258
Skiensvassdraget 273
Drammensvassdraget 308
Numedalslågen 356
Gudbrandslågen/Vorma 358
Pasvikelva 360
Tana 361
Glomma 619

Snø og is

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is

0.85 %

[ 2020 ]

De største isbreene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Harbardsbreen 36
Øksfjordjøkelen 41
Okstindbreen 46
Myklebustbreen 50
Hardangerjøkulen 78
Blåmannsisen 87
Østre Svartisen 148
Søndre Folgefonni 172
Vestre Svartisen 221
Jostedalsbreen 486

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

61.7 %

[ 2020 ]

De største isbreene på Svalbard

Areal i km²
Vestfonna 2455
Olav V Lands isbre 4150
Austfonna 8120

Vernede områder

Nøkkeltall

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

8.3 %

[ 2019 ]

De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Jostedalsbreen 1310
Øvre Anárjohka 1390
Børgefjell 1447
Breheimen 1671
Dovrefjell-Sunndalsfjella 1693
Varangerhalvøya 1805
Blåfjella-Skjækerfjella 1924
Reinheimen 1969
Saltfjellet-Svartisen 2102
Hardangervidda 3422

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

23.9 %

[ 2019 ]

Nasjonalparker på Svalbard

Areal i km²
Sør-Spitsbergen 5025
Nordvest-Spitsbergen 3683
Nordre Isfjorden 2050
Nordenskiöld Land 1207
Sassen-Bünsow Land 1157
Indre Wijdefjorden 745
Prins Karls Forland 616

Vernede områder

Antall nasjonalparker

47  nasjonalparker

[ 2019 ]

6.8 %

Endring fra fem år før

Antall naturreservat

2436  naturreservat

[ 2019 ]

14.4 %

Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder

195  landskapsverneområder

[ 2019 ]

3 %

Endring fra fem år før

Antall andre fredninger

463  andre fredninger

[ 2019 ]

3.3 %

Endring fra fem år før

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Vernede områder¹

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Annet vern
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Annet vern
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 43940.40 29882.78 16291.40 441.08
2010 44319.04 30066.22 16288.44 441.21
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28
2018 31519.04 7480.19 17278.34 394.34
2019 31524.18 7776.57 17261.89 394.32
Vernede områder¹
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Annet vern
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 43940.40 29882.78 16291.40 441.08
2010 44319.04 30066.22 16288.44 441.21
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28
2018 31519.04 7480.19 17278.34 394.34
2019 31524.18 7776.57 17261.89 394.32

Strandsonen

Nøkkeltall

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

31.5 %

[ 2019 ]

Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Strandsoneareal. Kvadratkilometer

Areal i km²
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2852198
Bygningsnært areal < 50 m 722682
Dyrket mark 497423
Vei og jernbane 92659
Strandsoneareal. Kvadratkilometer
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2852198
Bygningsnært areal < 50 m 722682
Dyrket mark 497423
Vei og jernbane 92659

Nøkkeltall

Bygninger i strandsonen

Bygninger i strandsonen

521550  bygninger

[ 2019 ]

9 %

Endring fra ti år før

Antall bygninger i strandsonen

2019
2019
Bolig 123864
Koie, seterhus og lignende 1498
Fritidsbolig 93153
Garasje, naust og uthus til bolig 222675
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19728
Fiskeri- og landbruksbygning 38499
Annen bygningstype 22133
Antall bygninger i strandsonen
2019
Bolig 123864
Koie, seterhus og lignende 1498
Fritidsbolig 93153
Garasje, naust og uthus til bolig 222675
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19728
Fiskeri- og landbruksbygning 38499
Annen bygningstype 22133

Bygninger i strandsonen¹

2019
2019
Hedmark (-2019) 0
Oppland (-2019) 0
Oslo 2711
Buskerud (-2019) 5427
Akershus (-2019) 10852
Telemark (-2019) 15439
Østfold (-2019) 16627
Finnmark - Finnmárku (-2019) 18123
Vestfold (-2019) 19205
Aust-Agder (-2019) 21429
Vest-Agder (-2019) 24561
Sogn og Fjordane (-2019) 33748
Rogaland 42177
Troms - Romsa (-2019) 44014
Trøndelag - Trööndelage 46968
Møre og Romsdal 56612
Nordland 71689
Hordaland (-2019) 91968
Bygninger i strandsonen¹
2019
Hedmark (-2019) 0
Oppland (-2019) 0
Oslo 2711
Buskerud (-2019) 5427
Akershus (-2019) 10852
Telemark (-2019) 15439
Østfold (-2019) 16627
Finnmark - Finnmárku (-2019) 18123
Vestfold (-2019) 19205
Aust-Agder (-2019) 21429
Vest-Agder (-2019) 24561
Sogn og Fjordane (-2019) 33748
Rogaland 42177
Troms - Romsa (-2019) 44014
Trøndelag - Trööndelage 46968
Møre og Romsdal 56612
Nordland 71689
Hordaland (-2019) 91968

Kommunene med flest bygninger langs vassdrag

2019
2019
Nedre Eiker (-2019) 3581
Røros 3721
Bærum (-2019) 3986
Trondheim 4036
Ringsaker (-2019) 4059
Trysil (-2019) 4391
Voss (-2019) 5474
Ringerike (1977-2019) 6172
Oslo 6956
Bergen (-2019) 7800
Kommunene med flest bygninger langs vassdrag
2019
Nedre Eiker (-2019) 3581
Røros 3721
Bærum (-2019) 3986
Trondheim 4036
Ringsaker (-2019) 4059
Trysil (-2019) 4391
Voss (-2019) 5474
Ringerike (1977-2019) 6172
Oslo 6956
Bergen (-2019) 7800

Vassdragssonen

Nøkkeltall

Bygninger langs vassdrag

Bygninger langs vassdrag

483915  bygninger

[ 2019 ]

7.1 %

Endring fra ti år før

Vassdragssonen er området fra innsjøer og større elver og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Antall bygninger langs vassdrag

2019
2019
Bolig 124555
Koie, seterhus og lignende 11574
Fritidsbolig 84574
Garasje og uthus til bolig 145683
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19464
Fiskeri- og landbruksbygning 74096
Annen bygningstype 23969
Antall bygninger langs vassdrag
2019
Bolig 124555
Koie, seterhus og lignende 11574
Fritidsbolig 84574
Garasje og uthus til bolig 145683
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19464
Fiskeri- og landbruksbygning 74096
Annen bygningstype 23969

Bygninger langs vassdrag

2019
2019
Vestfold (-2019) 6707
Oslo 6956
Østfold (-2019) 12298
Finnmark - Finnmárku (-2019) 13466
Troms - Romsa (-2019) 15421
Aust-Agder (-2019) 17630
Møre og Romsdal 22537
Rogaland 22895
Vest-Agder (-2019) 23622
Nordland 28041
Akershus (-2019) 28273
Telemark (-2019) 30421
Sogn og Fjordane (-2019) 30453
Hordaland (-2019) 37014
Hedmark (-2019) 42243
Oppland (-2019) 43673
Buskerud (-2019) 44278
Trøndelag - Trööndelage 57987
Bygninger langs vassdrag
2019
Vestfold (-2019) 6707
Oslo 6956
Østfold (-2019) 12298
Finnmark - Finnmárku (-2019) 13466
Troms - Romsa (-2019) 15421
Aust-Agder (-2019) 17630
Møre og Romsdal 22537
Rogaland 22895
Vest-Agder (-2019) 23622
Nordland 28041
Akershus (-2019) 28273
Telemark (-2019) 30421
Sogn og Fjordane (-2019) 30453
Hordaland (-2019) 37014
Hedmark (-2019) 42243
Oppland (-2019) 43673
Buskerud (-2019) 44278
Trøndelag - Trööndelage 57987

Karttjeneste

I SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

 

Inntekter fra olje og gass

Eksport av olje og gass

Eksportverdi av norsk olje og gass

462.6 milliarder kroner

[ 2019 ]

20.7 %

Endring fra året før

Olje og gass som andel av Norges totale eksport

47.5 %

[ 2019 ]

5.9 prosentpoeng

Endring fra året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5

Nøkkeltall

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

11.5 %

[ 2019 ]

Skatter og avgifter på olje og gass som andel av alle skatter og avgifter

Andel skatter og avgifter fra petroleum
Andel skatter og avgifter fra petroleum
1980 18.5
1981 18.0
1982 18.5
1983 19.6
1984 21.1
1985 21.9
1986 6.3
1987 4.0
1988 2.5
1989 5.3
1990 8.8
1991 8.4
1992 8.2
1993 7.1
1994 7.6
1995 7.6
1996 10.5
1997 9.0
1998 3.7
1999 7.0
2000 19.2
2001 19.8
2002 18.6
2003 19.4
2004 22.9
2005 27.9
2006 29.2
2007 24.3
2008 29.4
2009 19.3
2010 21.1
2011 25.0
2012 24.5
2013 19.9
2014 15.9
2015 8.5
2016 5.1
2017 8.9
2018 14.2
2019 11.5
Skatter og avgifter på olje og gass som andel av alle skatter og avgifter
Andel skatter og avgifter fra petroleum
1980 18.5
1981 18.0
1982 18.5
1983 19.6
1984 21.1
1985 21.9
1986 6.3
1987 4.0
1988 2.5
1989 5.3
1990 8.8
1991 8.4
1992 8.2
1993 7.1
1994 7.6
1995 7.6
1996 10.5
1997 9.0
1998 3.7
1999 7.0
2000 19.2
2001 19.8
2002 18.6
2003 19.4
2004 22.9
2005 27.9
2006 29.2
2007 24.3
2008 29.4
2009 19.3
2010 21.1
2011 25.0
2012 24.5
2013 19.9
2014 15.9
2015 8.5
2016 5.1
2017 8.9
2018 14.2
2019 11.5

Investering i utvinning

Investeringer i olje- og gassutvinning

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leting 4951 4151 5008 5137 8137 7680 5433 5011 4647 5456 8300 7577 4992 5272 6815 4476 4134 4010 7537 11729 20424 28134 31333 30043 32960 32829 39546 40716 34451 23023 21799 25450 27757
Feltutbygging 20953 19684 22623 19511 22264 28863 35209 28584 26961 25342 35286 45145 35191 22799 20168 17885 16773 13717 19518 21316 30762 35184 36581 30352 37475 51984 63225 72726 59451 55214 52787 61963 77667
Felt i drift 5681 3713 3101 3977 5089 5068 6306 6753 6949 9023 9240 12446 19923 23528 27208 26975 29788 31245 34395 39013 46003 57617 63569 62235 75513 89024 105096 90064 81026 67603 61921 55948 65420
Annet 2970 2098 1076 3487 7431 7636 10630 14298 10026 8057 9668 14048 8990 1978 2953 5605 14523 23693 29093 24957 16663 8419 9036 9209 7294 5484 10792 20896 26263 18652 12301 8470 6698
Investeringer i olje- og gassutvinning
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leting 4951 4151 5008 5137 8137 7680 5433 5011 4647 5456 8300 7577 4992 5272 6815 4476 4134 4010 7537 11729 20424 28134 31333 30043 32960 32829 39546 40716 34451 23023 21799 25450 27757
Feltutbygging 20953 19684 22623 19511 22264 28863 35209 28584 26961 25342 35286 45145 35191 22799 20168 17885 16773 13717 19518 21316 30762 35184 36581 30352 37475 51984 63225 72726 59451 55214 52787 61963 77667
Felt i drift 5681 3713 3101 3977 5089 5068 6306 6753 6949 9023 9240 12446 19923 23528 27208 26975 29788 31245 34395 39013 46003 57617 63569 62235 75513 89024 105096 90064 81026 67603 61921 55948 65420
Annet 2970 2098 1076 3487 7431 7636 10630 14298 10026 8057 9668 14048 8990 1978 2953 5605 14523 23693 29093 24957 16663 8419 9036 9209 7294 5484 10792 20896 26263 18652 12301 8470 6698

Nøkkeltall

Investeringer siste år

Investeringer siste år

177.5 milliarder kroner

[ 2019 ]

16.9 %

Endring fra året før

Sysselsetting

Sysselsatte i utvinning og tilknyttede tjenester

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utvinning av råolje og naturgass 13557 14062 14566 14648 15725 16011 17065 16605 16177 15944 15695 15561 15707 13984 14276 15832 15558 15295 15630 17196 17511 19957 21234 21725 23654 25228 26684 26899 26075 24920 23528 23504
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 3468 3440 3158 3650 3636 3699 4173 4603 4437 5517 7280 8684 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13468 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485 29860
Sysselsatte i utvinning og tilknyttede tjenester
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utvinning av råolje og naturgass 13557 14062 14566 14648 15725 16011 17065 16605 16177 15944 15695 15561 15707 13984 14276 15832 15558 15295 15630 17196 17511 19957 21234 21725 23654 25228 26684 26899 26075 24920 23528 23504
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 3468 3440 3158 3650 3636 3699 4173 4603 4437 5517 7280 8684 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13468 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485 29860

Sysselsatte i petroleumsnæringene og tilknyttede tjenester¹. Rogaland og resten av landet².

Rogaland Resten av landet
Rogaland Resten av landet
2009 21300 14100
2010 23400 14400
2011 24600 15800
2012 26900 17500
2013 27700 19700
2014 27800 19500
2015 33200 21200
2016 28000 19100
2017 26900 17700
2018 28200 16700
Sysselsatte i petroleumsnæringene og tilknyttede tjenester¹. Rogaland og resten av landet².
Rogaland Resten av landet
2009 21300 14100
2010 23400 14400
2011 24600 15800
2012 26900 17500
2013 27700 19700
2014 27800 19500
2015 33200 21200
2016 28000 19100
2017 26900 17700
2018 28200 16700

Bruk av olje og energi

Salg av petroleumsprodukter

Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
April 2015 227 118 84 70 94 15 16 2
April 2020 188 98 19 79 65 3 4 0
Salg av petroleumsprodukter
Autodiesel Marine gassoljer Jetparafin Anleggsdiesel Bilbensin Lett fyringsolje Tungdestillat og tungolje Fyringsparafin
April 2015 227 118 84 70 94 15 16 2
April 2020 188 98 19 79 65 3 4 0

Prisen på drivstoff

Nøkkeltall

13.69

kr/l koster bensin

Bensinprisen

Bensin¹
Bensin¹
Februar 1988 4.79
Mars 1988 4.78
April 1988 4.73
Mai 1988 4.72
Juni 1988 4.77
Juli 1988 4.77
August 1988 4.77
September 1988 4.86
Oktober 1988 4.83
November 1988 4.83
Desember 1988 4.80
Januar 1989 4.90
Februar 1989 4.92
Mars 1989 4.92
April 1989 5.00
Mai 1989 5.24
Juni 1989 5.29
Juli 1989 5.30
August 1989 5.20
September 1989 5.20
Oktober 1989 5.20
November 1989 5.23
Desember 1989 5.20
Januar 1990 5.40
Februar 1990 5.50
Mars 1990 5.48
April 1990 5.11
Mai 1990 5.04
Juni 1990 5.04
Juli 1990 5.37
August 1990 5.54
September 1990 5.85
Oktober 1990 6.30
November 1990 6.20
Desember 1990 5.89
Januar 1991 6.44
Februar 1991 6.04
Mars 1991 6.23
April 1991 6.29
Mai 1991 6.43
Juni 1991 6.48
Juli 1991 6.59
August 1991 6.51
September 1991 6.49
Oktober 1991 6.47
November 1991 6.47
Desember 1991 6.34
Januar 1992 6.54
Februar 1992 6.50
Mars 1992 6.60
April 1992 6.64
Mai 1992 6.68
Juni 1992 6.71
Juli 1992 6.84
August 1992 6.92
September 1992 6.84
Oktober 1992 6.94
November 1992 6.99
Desember 1992 6.96
Januar 1993 7.08
Februar 1993 7.11
Mars 1993 7.14
April 1993 7.16
Mai 1993 7.15
Juni 1993 7.10
Juli 1993 7.17
August 1993 7.19
September 1993 7.17
Oktober 1993 7.11
November 1993 7.10
Desember 1993 6.99
Januar 1994 6.98
Februar 1994 7.06
Mars 1994 7.09
April 1994 6.95
Mai 1994 6.97
Juni 1994 7.04
Juli 1994 7.33
August 1994 7.48
September 1994 7.41
Oktober 1994 7.29
November 1994 7.37
Desember 1994 7.27
Januar 1995 7.58
Februar 1995 7.58
Mars 1995 7.58
April 1995 7.62
Mai 1995 7.70
Juni 1995 7.70
Juli 1995 7.61
August 1995 7.61
September 1995 7.66
Oktober 1995 7.59
November 1995 7.67
Desember 1995 7.64
Januar 1996 7.74
Februar 1996 7.74
Mars 1996 7.83
April 1996 8.05
Mai 1996 8.11
Juni 1996 7.87
Juli 1996 7.75
August 1996 7.73
September 1996 7.48
Oktober 1996 7.72
November 1996 7.68
Desember 1996 7.49
Januar 1997 8.09
Februar 1997 8.09
Mars 1997 8.18
April 1997 8.17
Mai 1997 8.57
Juni 1997 8.36
Juli 1997 8.39
August 1997 8.46
September 1997 8.43
Oktober 1997 8.51
November 1997 8.70
Desember 1997 8.65
Januar 1998 8.68
Februar 1998 8.47
Mars 1998 8.54
April 1998 8.39
Mai 1998 8.39
Juni 1998 8.36
Juli 1998 8.50
August 1998 8.22
September 1998 8.45
Oktober 1998 8.03
November 1998 8.21
Desember 1998 8.18
Januar 1999 8.52
Februar 1999 8.40
Mars 1999 8.50
April 1999 8.77
Mai 1999 8.92
Juni 1999 8.89
Juli 1999 9.08
August 1999 9.30
September 1999 9.32
Oktober 1999 9.04
November 1999 9.26
Desember 1999 9.62
Januar 2000 9.59
Februar 2000 9.61
Mars 2000 10.22
April 2000 10.09
Mai 2000 10.25
Juni 2000 10.85
Juli 2000 10.74
August 2000 10.30
September 2000 10.79
Oktober 2000 10.46
November 2000 10.47
Desember 2000 10.00
Januar 2001 9.41
Februar 2001 9.70
Mars 2001 9.56
April 2001 9.86
Mai 2001 10.42
Juni 2001 9.97
Juli 2001 9.11
August 2001 9.02
September 2001 9.20
Oktober 2001 8.74
November 2001 8.33
Desember 2001 8.23
Januar 2002 8.53
Februar 2002 8.57
Mars 2002 8.78
April 2002 9.25
Mai 2002 8.99
Juni 2002 8.83
Juli 2002 8.81
August 2002 8.94
September 2002 9.12
Oktober 2002 9.04
November 2002 8.89
Desember 2002 8.89
Januar 2003 8.99
Februar 2003 9.48
Mars 2003 9.56
April 2003 9.30
Mai 2003 8.71
Juni 2003 8.83
Juli 2003 9.13
August 2003 9.30
September 2003 9.19
Oktober 2003 8.99
November 2003 9.12
Desember 2003 8.88
Januar 2004 8.89
Februar 2004 9.25
Mars 2004 9.56
April 2004 9.54
Mai 2004 10.04
Juni 2004 9.93
Juli 2004 10.17
August 2004 10.13
September 2004 9.61
Oktober 2004 10.06
November 2004 9.72
Desember 2004 9.55
Januar 2005 9.68
Februar 2005 9.83
Mars 2005 10.02
April 2005 10.66
Mai 2005 10.56
Juni 2005 10.66
Juli 2005 11.05
August 2005 11.06
September 2005 11.45
Oktober 2005 11.23
November 2005 10.60
Desember 2005 10.72
Januar 2006 11.13
Februar 2006 11.13
Mars 2006 11.15
April 2006 11.70
Mai 2006 11.86
Juni 2006 11.87
Juli 2006 12.32
August 2006 12.27
September 2006 11.36
Oktober 2006 11.03
November 2006 10.81
Desember 2006 10.84
Januar 2007 10.80
Februar 2007 10.92
Mars 2007 11.29
April 2007 11.66
Mai 2007 12.09
Juni 2007 12.06
Juli 2007 12.18
August 2007 11.90
September 2007 11.69
Oktober 2007 11.39
November 2007 12.19
Desember 2007 12.02
Januar 2008 12.19
Februar 2008 12.27
Mars 2008 12.50
April 2008 12.44
Mai 2008 12.99
Juni 2008 13.04
Juli 2008 13.80
August 2008 13.19
September 2008 13.14
Oktober 2008 12.59
November 2008 11.34
Desember 2008 10.34
Januar 2009 10.75
Februar 2009 10.94
Mars 2009 10.84
April 2009 11.33
Mai 2009 11.70
Juni 2009 12.43