Rapporter 1999/02

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren

1997

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren. 1997

Ansvarlige

Trude W. Bersvendsen, Julie L. Hass, Kjetil Mork, Bjørn Heine Strand

Serie og -nummer

Rapporter 1999/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (trykt)

82-537-4663-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt