Rapporter 2002/35

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

2001

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001

Ansvarlige

Tone Smith, Svein Erik Stave, Jørn Kristian Undelstvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2002/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

82-537-5217-2

ISBN (trykt)

82-537-5216-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

81

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt