Rapporter 2001/43

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

Ansvarlige

Tone Smith, Svein Erik Stave

Serie og -nummer

Rapporter 2001/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (trykt)

82-537-5014-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt