Rapporter 2016/40

Kommunale avløp 2015

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp 2015. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

Ansvarlig

Gisle Berge og Manju Chaudhary

Serie og -nummer

Rapporter 2016/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9449-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9448-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

94

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt