Rapporter 2015/53

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015

Ansvarlige

Gisle Berge, Manju Chaudhary

Serie og -nummer

Rapporter 2015/53

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9265-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9264-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

103

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt