Rapporter 2014/41

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

Ansvarlig

Gisle Berge

Serie og -nummer

Rapporter 2014/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9051-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9050-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

96

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt