Rapporter 2010/54

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari Benterud Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2010/54

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7994-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt