Rapporter 2007/50

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007

Ansvarlige

Gisle Berge, Jørn Kristian Undelstvedt, Kari Benterud Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2007/50

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7298-1

ISBN (trykt)

9788253772974

ISSN

0806-2056

Antall sider

76

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt