Rapporter 2012/37

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2011 : gebyrer 2012

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2011 : gebyrer 2012

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari Benterud Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2012/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8540-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8539-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

95

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt