Rapporter 2007/12

Kommunal avløpssektor

Gebyrer 2006 - utslipp, rensing og slamdisponering 2005

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunal avløpssektor. Gebyrer 2006 - utslipp, rensing og slamdisponering 2005

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari Benterud Mellem, Jørn Kristian Undelstvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2007/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-7161-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

67

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt