Rapporter 2006/11

Kommunal avløpssektor

Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunal avløpssektor. Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004

Ansvarlige

Gisle Berge, Jørn Kristian Undelstvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2006/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

82-537-6964-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

66

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt