Arealbruk i din kommune

Publisert:

Vi har to sider med data om hvordan arealet i Norges kommuner brukes. Her finner du lenkene til den interaktive datavisualiseringen Indikatorer for arealprofiler og nettjenesten Kommuneareal.

 

Datavisualiseringen Indikatorer for arealprofiler og nettsiden Kommuneareal er utviklet med et mål om å formidle statistikk og informasjon som skal bidra til et åpent og felles kunnskapsgrunnlag om arealbruk i norske kommuner.

 

Skjermbilde av indikatorer for arealprofiler

Skjermbilde av applikasjonen, klikk på bildet eller lenken ovenfor for å åpne. I applikasjonen velger du kommune og klikker på en av indikatorene. 

De 24 indikatorene i arealprofilene  er i hovedsak utviklet for arbeid på det overordnede plannivået, det vil si som grunnlag for å utarbeide planstrategier, samt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Her kan man sammenligne egen kommune med andre kommuner og se på utviklingen over tid. Hovedmålgruppen for disse arealprofilene er alle som arbeider med planlegging i kommuner og fylkeskommuner.

Norgeskart I Kommuneareal

På nettjenesten Kommuneareal finner du tall og fakta om arealbruk i den enkelte kommune. Presentasjonen er tilpasser alt fra interesserte innbyggere til lokalpolitikere og media. 

Både Indikatorer for arealprofiler og Kommuneareal er utviklet av SSB på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ny statistikk er utviklet

De fleste av indikatorene er basert på eksisterende statistikk, men her samlet på en felles plattform. Noen av indikatorene er også nye, deriblant flere indikatorer relatert til boliger og næringsbygg avstand til sentrumssoner og arbeidsplassklynger og andelen av befolkningen som jobber i kommunens hovedssentrum. 

SSB ønsker tilbakemeldinger fra brukere

Det er nå publisert en første versjon av Indikatorer for arealprofiler, men SSB ønsker sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet å videreutvikle profil-siden og justere innhold etter behovene for beslutningsgrunnlag i overordnet kommunal planlegging. Innspill til videreutvikling og justeringer er derfor velkomne.

 

Kontakt