370473
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/utdanningsat/aar
370473
statistikk
2017-12-04T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Utdanning
no
utdanningsat, UtdanningsregnskapHøyere utdanning, Nasjonalregnskap, Voksenopplæring , Grunnskoler, Videregående utdanning, Fagskoleutdanning, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Utdanning
true

Utdanningsregnskap