44368
44368
nokkeltallsside
2015-04-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Nasjonalregnskap og konjunkturer

Nøkkeltallsside

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall 1
Endring/nivå Periode
Bruttonasjonalprodukt fastlands-Norge % endring forrige kvartal - sesongjustert 0,3 4. kvartal 2016
Varekonsumindeksen % endring forrige mnd. - sesongjustert 1,1 Februar 2017
Konsumprisindeksen (KPI) % 12 mnd. endring - ujustert 2,4 Mars 2017
KPI-JAE % 12 mnd. endring - ujustert 1,7 Mars 2017
Produksjonsindeksen for industri % endring forrige mnd. - sesongjustert 0,0 Februar 2017
Produksjonsindeksen for olje og gassutvinning % endring forrige mnd. - sesongjustert -0,9 Februar 2017
Økonomiske nøkkeltall 2
Endring/nivå Periode
Sammensatt konjunkturindikator for industrien Nettotall sesongjustert 1 1. kvartal 2017
Kapasitetsutnytting i industrien I prosent, trend 76,7 1. kvartal 2017
Produksjonsindeksen for bygg og anlegg % endring forrige kvartal - sesongjustert 2,8 4. kvartal 2016
Eksport av varer uten skip, oljeplattformer, olje og gass % 12 mnd. endring - ujustert 17,4 Mars 2017
Import av varer uten skip og oljeplattformer (u) % 12 mnd. endring - ujustert 14,1 Mars 2017
Investeringer industri (u) % 12 mnd. endring - ujustert 18,4 4. kvartal 2016
Investeringer olje- og gassutvinning (u) % 12 mnd. endring - ujustert -15,6 4. kvartal 2016
Økonomiske nøkkeltall 3
Endring/nivå Periode
Boligprisindeksen (u) % 12 mnd. endring - ujustert 10,1 4. kvartal 2016
Sysselsetting (AKU) (s) Tremåneders glidende gjennomsnitt, % endring fra forrige 3 mnd. periode - sesongjustert -0,4 Januar 2017
Arbeidsledighet (AKU) (s) Prosent av arbeidsstyrken, Tremåneders glidende gjennomsnitt - sesongjustert 4,2 Januar 2017
Kredittindikatoren (K2) (u) % 12 mnd.endring ujustert 5,1 Februar 2017
Pengemengden (M3) (u) % 12 mnd.endring ujustert 6,6 Februar 2017
Utlånsrenter (u) Gjennomsnittlig (veide) rentesats inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker ved utgangen av kvartalet 3,49 4. kvartal 2016
NIBOR 3 mnd. effektiv 1,06 Februar 2017

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB