44368
44368
nokkeltallsside
2015-04-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Nasjonalregnskap og konjunkturer

Nøkkeltallsside

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall 1
Endring/nivå Periode
Bruttonasjonalprodukt fastlands-Norge % endring forrige kvartal - sesongjustert 0,3 4. kvartal 2016
Varekonsumindeksen % endring forrige mnd. - sesongjustert 0,4 Januar 2017
Konsumprisindeksen (KPI) % 12 mnd. endring - ujustert 2,5 Februar 2017
KPI-JAE % 12 mnd. endring - ujustert 1,6 Februar 2017
Produksjonsindeksen for industri % endring forrige mnd. - sesongjustert 0,2 Januar 2017
Produksjonsindeksen for olje og gassutvinning % endring forrige mnd. - sesongjustert 2,1 Januar 2017
Økonomiske nøkkeltall 2
Endring/nivå Periode
Sammensatt konjunkturindikator for industrien Nettotall sesongjustert 0 4. kvartal 2016
Kapasitetsutnytting i industrien I prosent, trend 76,7 4. kvartal 2016
Produksjonsindeksen for bygg og anlegg % endring forrige kvartal - sesongjustert 2,8 4. kvartal 2016
Eksport av varer uten skip, oljeplattformer, olje og gass % 12 mnd. endring - ujustert -1,2 Februar 2017
Import av varer uten skip og oljeplattformer (u) % 12 mnd. endring - ujustert -3,8 Februar 2017
Investeringer industri (u) % 12 mnd. endring - ujustert 18,4 4. kvartal 2016
Investeringer olje- og gassutvinning (u) % 12 mnd. endring - ujustert -15,6 4. kvartal 2016
Økonomiske nøkkeltall 3
Endring/nivå Periode
Boligprisindeksen (u) % 12 mnd. endring - ujustert 10,1 4. kvartal 2016
Sysselsetting (AKU) (s) Tremåneders glidende gjennomsnitt, % endring fra forrige 3 mnd. periode - sesongjustert -0,4 Januar 2017
Arbeidsledighet (AKU) (s) Prosent av arbeidsstyrken, Tremåneders glidende gjennomsnitt - sesongjustert 4,2 Januar 2017
Kredittindikatoren (K2) (u) % 12 mnd.endring ujustert 5,1 Januar 2017
Pengemengden (M3) (u) % 12 mnd.endring ujustert 6,5 Januar 2017
Utlånsrenter (u) Gjennomsnittlig (veide) rentesats inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker ved utgangen av kvartalet 3,49 4. kvartal 2016
NIBOR 3 mnd. effektiv 1,04 Januar 2017

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB