44368
44368
nokkeltallsside
2015-04-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Nasjonalregnskap og konjunkturer

Nøkkeltallsside

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall 1
Endring/nivå Periode
Bruttonasjonalprodukt fastlands-Norge % endring forrige kvartal - sesongjustert 0,7 2. kvartal 2017
Varekonsumindeksen % endring forrige mnd. - sesongjustert -0,1 Juli 2017
Konsumprisindeksen (KPI) % 12 mnd. endring - ujustert 1,3 August 2017
KPI-JAE % 12 mnd. endring - ujustert 0,9 August 2017
Produksjonsindeksen for industri % endring forrige mnd. - sesongjustert 1,9 Juli 2017
Produksjonsindeksen for olje og gassutvinning % endring forrige mnd. - sesongjustert -0,1 Juli 2017
Økonomiske nøkkeltall 2
Endring/nivå Periode
Sammensatt konjunkturindikator for industrien Nettotall sesongjustert 4 2. kvartal 2017
Kapasitetsutnytting i industrien I prosent, trend 77,7 2. kvartal 2017
Produksjonsindeksen for bygg og anlegg % endring forrige kvartal - sesongjustert 0,9 2. kvartal 2017
Eksport av varer uten skip, oljeplattformer, olje og gass % 12 mnd. endring - ujustert 10,2 August 2017
Import av varer uten skip og oljeplattformer (u) % 12 mnd. endring - ujustert 3,8 August 2017
Investeringer industri (u) % 12 mnd. endring - ujustert -14,2 2. kvartal 2017
Investeringer olje- og gassutvinning (u) % 12 mnd. endring - ujustert -8,0 2. kvartal 2017
Økonomiske nøkkeltall 3
Endring/nivå Periode
Boligprisindeksen (u) % 12 mnd. endring - ujustert 6,9 2. kvartal 2017
Sysselsetting (AKU) (s) Tremåneders glidende gjennomsnitt, % endring fra forrige 3 mnd. periode - sesongjustert 0,0 Juni 2017
Arbeidsledighet (AKU) (s) Prosent av arbeidsstyrken, Tremåneders glidende gjennomsnitt - sesongjustert 4,3 Juni 2017
Kredittindikatoren (K2) (u) % 12 mnd.endring ujustert 5,7 Juni 2017
Pengemengden (M3) (u) % 12 mnd.endring ujustert 6,8 Juni 2017
Utlånsrenter (u) Gjennomsnittlig (veide) rentesats inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker ved utgangen av kvartalet 3,45 2. kvartal 2017
NIBOR 3 mnd. effektiv 0,83 Juli 2017

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB