44367
44367
nokkeltallsside
2015-06-03T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Nasjonalregnskap og konjunkturer

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for nasjonalregnskap

Nasjonalregnskapet beregner totaltall for et lands økonomi. Bruttonasjonalproduktet (BNP) er én av flere størrelser som sammenfatter den økonomiske tilstanden i et land. Nasjonalregnskapet er velegnet for å måle utvikling over tid og for å foreta internasjonale sammenligninger.

Kvartalsvis nasjonalregnskap. Prosentvis endring (volum/faste priser) fra foregående kvartal (sesongjustert vekst)
3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017
Bruttonasjonalprodukt (BNP) -0,5 1,3 0,2 1,1
BNP Fastlands-Norge 0,1 0,3 0,7 0,7
Konsum i husholdningssektoren 0,5 0,8 0,6 1,2
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 4,0 -1,0 -0,6 3,2
Utvinning og rørtransport -0,4 -0,9 0,9 1,8
Boliger (husholdningene) 2,8 2,8 2,5 1,8
Eksport i alt 1,3 1,2 -0,9 1,0
Eksport av tradisjonelle varer -0,3 -7,3 6,0 3,0
Import i alt 2,5 0,5 4,3 -0,4
Sysselsatte personer 0,2 0,2 0,1 0,4
Årlig nasjonalregnskap
Enhet Løpende priser Endring i prosent fra året før (volum/faste priser)
2016 2015 2016 2015 2014
1Løpende priser også for endring i prosent. Endringstallet viser til endring i prosentpoeng for denne størrelsen.
Bruttonasjonalprodukt (BNP) Milliarder kroner 3 117 3 118 1,1 2,0 2,0
BNP Fastlands-Norge Milliarder kroner 2 717 2 621 1,0 1,4 2,2
Konsum i husholdningssektoren Milliarder kroner 1 343 1 354 1,5 2,3 1,8
Bruttoinvesteringer i fast realkapital Milliarder kroner 750 741 -0,2 -4,0 -0,3
Utvinning og rørtransport Milliarder kroner 165 202 -16,9 -12,2 -1,8
Boliger (husholdningene) Milliarder kroner 185 166 9,0 3,2 -1,4
Eksport i alt Milliarder kroner 1 064 1 176 -1,8 4,7 3,1
Eksport av tradisjonelle varer Milliarder kroner 356 374 -8,2 6,9 3,1
Import i alt Milliarder kroner 1 037 1 001 2,3 1,6 2,4
Sysselsatte personer 1 000 personer 2 764 2 757 0,3 0,4 1,2
Årslønn, påløpt 1 000 kroner 528,7 519,8 1,7 2,8 3,1
 
2016 2015 2016 2015 2014
Disponibel inntekt for Norge Milliarder kroner 2 660 2 667 -0,2 -0,8 4,4
Disponibel inntekt for husholdningene Milliarder kroner 1 370 1 348 1,6 7,8 4,7
Spareraten for husholdningene Prosent1 7,4 10,8 -3,4 2,3 0,6
Utenriksregnskapet
Enhet 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017
Driftsbalansen overfor utlandet Milliarder kroner 21,2 11,6 50,7 41,6 35,8
I prosent av BNP Prosent 2,7 1,5 6,1 5,1 4,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB