Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser1
201320142015201620172018201920202021Prognoser
2022202320242025
Realøkonomi
Konsum i husholdninger mv2,82,12,71,12,21,61,1-6,64,97,53,11,92,2
Konsum i offentlig forvaltning1,02,72,42,31,90,51,31,83,81,21,32,21,6
Bruttoinvestering i fast realkapital6,3-0,3-4,03,92,62,29,5-5,6-0,93,85,72,80,3
Utvinning og rørtransport19,0-1,8-12,2-16,0-5,40,714,3-4,1-2,7-7,07,010,03,0
Bruttoinvestering Fastlands-Norge2,90,4-0,29,06,81,56,3-3,60,05,75,21,4-0,4
Næringer-3,2-0,7-2,812,69,23,110,3-5,02,29,98,40,1-2,9
Bolig5,3-1,43,26,67,3-6,5-1,1-4,00,62,13,61,41,2
Offentlig forvaltning11,84,50,26,42,68,17,5-1,1-4,02,21,03,82,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 2,31,92,03,13,11,32,3-3,63,45,33,11,91,4
Eksport-1,83,44,31,11,7-1,21,1-1,24,72,53,42,41,6
Eksport av tradisjonelle varer1,33,16,9-8,61,71,54,9-2,56,7-1,42,02,73,8
Eksport av råolje og naturgass-5,52,72,14,95,1-5,0-3,711,92,83,24,12,2-1,1
Import5,02,01,92,71,91,45,1-11,92,38,34,82,92,6
Import av tradisjonelle varer1,81,92,8-0,23,82,95,6-2,55,45,03,72,41,9
Bruttonasjonalprodukt1,02,02,01,12,31,10,7-0,73,93,52,72,01,1
BNP Fastlands-Norge2,32,21,40,92,02,22,0-2,34,13,72,72,01,5
BNP Industri og bergverk3,32,8-4,6-4,20,01,72,0-2,53,02,42,50,51,1
Arbeidsmarked
Utførte timeverk i Fastlands-Norge0,41,40,60,60,51,61,5-2,12,52,51,00,80,5
Sysselsatte personer1,11,00,40,31,11,61,6-1,51,22,91,10,30,1
Arbeidsstyrke1,20,71,50,2-0,21,41,00,42,21,31,10,30,1
Yrkesandel (nivå)72,171,771,971,370,671,171,471,372,172,673,173,072,7
Arbeidsledighetsrate (nivå)3,93,84,74,94,44,03,94,74,43,03,23,33,4
Priser og lønninger
Årslønn3,93,12,81,72,32,83,53,13,54,04,14,03,6
Konsumprisindeksen (KPI)2,12,02,13,61,82,72,21,33,54,72,61,62,0
KPI-JAE3 1,62,42,73,01,41,62,23,01,73,12,72,12,2
Eksportpris tradisjonelle varer2,73,42,04,05,26,20,7-3,413,124,2-4,0-2,7-0,2
Importpris tradisjonelle varer1,44,34,61,73,54,62,54,25,510,50,40,41,1
Boligpris4,02,76,17,05,01,42,54,310,55,82,61,10,7
Inntekter, renter og valuta
Husholdningenes disponible realinntekt4,02,35,4-1,62,01,02,12,05,40,21,82,82,4
Husholdningenes sparerate (nivå)7,27,79,86,96,65,97,014,215,18,37,98,99,1
Pengemarkedsrente (nivå)1,81,71,31,10,91,11,60,70,51,62,52,82,8
Utlånsrente, rammelån (nivå)4 4,03,93,22,62,62,73,02,62,12,73,64,14,1
Realrente etter skatt (nivå)0,70,80,1-1,60,1-0,70,20,7-1,8-2,50,21,61,2
Importveid kronekurs (44 land)5 2,25,310,51,8-0,80,12,96,7-5,30,41,00,00,0
NOK per euro (nivå)7,818,358,959,299,339,609,8510,7210,1610,0310,1010,1010,10
Utenriksøkonomi
Driftsbalansen (milliarder kr)6 317341250138180283103386201 3561 080823665
Driftsbalansen i prosent av BNP10,310,88,04,55,58,02,91,115,025,720,916,113,0
Utlandet
Eksportmarkedsindikator1,84,85,43,85,64,13,1-8,49,36,63,74,14,8
Konsumpris euro-området1,40,40,20,21,51,81,20,32,67,02,02,02,0
Pengemarkedsrente, euro (nivå)0,20,20,0-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,50,50,81,21,8
Råoljepris i dollar (nivå)7 109100534555726443711111018981
Råoljepris i kroner (nivå)7 6396274313794525835644076091 025955838764
1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
2Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
3KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
4Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
5Positivt fortegn innebærer depresiering.
6Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Standardtegn i tabeller