Tabell 1 kt tbml 215139

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser1 2
201420152016201720182019202020212022Prognoser
2023202420252026
Realøkonomi
Konsum i husholdninger mv2,12,71,12,21,41,0-6,24,46,81,21,52,23,0
Konsum i offentlig forvaltning2,72,42,31,90,61,1-0,55,00,11,21,71,72,0
Bruttoinvestering i fast realkapital-0,3-4,03,92,62,29,5-4,1-0,84,41,81,90,6-1,1
Utvinning og rørtransport-1,8-12,2-16,0-5,40,714,3-3,3-2,1-5,55,06,03,0-1,5
Bruttoinvestering Fastlands-Norge0,4-0,29,06,81,56,3-3,11,76,60,20,60,1-1,0
Næringer-0,7-2,812,69,23,110,3-5,35,014,51,4-1,7-3,3-4,6
Bolig-1,43,26,67,3-6,5-1,1-1,63,0-1,4-3,21,23,32,5
Offentlig forvaltning4,50,26,42,68,17,5-1,1-4,50,91,14,33,32,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 1,92,03,13,11,22,3-3,94,04,80,91,41,61,8
Eksport3,83,90,41,6-1,52,1-2,35,85,94,82,31,81,2
Eksport av tradisjonelle varer4,26,5-11,20,92,05,1-0,84,6-0,35,33,13,33,6
Eksport av råolje og naturgass3,01,35,45,2-4,6-2,910,52,90,34,34,41,3-3,0
Import2,21,91,91,81,45,3-9,91,79,33,51,92,12,4
Import av tradisjonelle varer2,12,7-1,43,52,86,2-2,75,72,5-0,21,62,02,3
Bruttonasjonalprodukt2,01,91,22,50,81,1-1,33,93,31,61,81,51,2
BNP Fastlands-Norge2,21,40,92,21,92,3-2,84,23,81,31,61,51,6
BNP Industri og bergverk2,7-4,4-4,1-0,11,62,1-5,73,80,7-0,72,50,31,4
Arbeidsmarked
Utførte timeverk i Fastlands-Norge1,40,60,60,51,61,5-2,12,53,8-0,20,40,50,9
Sysselsatte personer1,00,40,31,11,61,6-1,51,23,90,60,10,20,4
Arbeidsstyrke4 0,71,50,2-0,21,41,00,41,21,40,80,10,30,4
Yrkesandel (nivå)4 71,771,971,370,671,171,471,372,172,672,772,472,472,3
Arbeidsledighetsrate (nivå)4 3,84,74,94,44,03,94,74,43,23,63,84,04,0
Priser og lønninger
Årslønn3,12,81,72,32,83,53,13,54,45,04,54,54,3
Konsumprisindeksen (KPI)2,02,13,61,82,72,21,33,55,85,02,31,72,0
KPI-JAE5 2,42,73,01,41,62,23,01,73,95,42,82,12,2
Eksportpris tradisjonelle varer2,72,64,54,75,10,1-3,513,229,1-3,8-1,00,31,4
Importpris tradisjonelle varer4,15,02,53,24,12,54,35,318,05,7-0,40,51,0
Boligpris2,76,17,05,01,42,54,310,55,2-2,8-1,30,52,6
Inntekter, renter og valuta
Husholdningenes disponible realinntekt2,45,3-1,62,00,92,01,13,6-2,5-2,83,94,12,8
Husholdningenes sparerate (nivå)7,89,86,96,65,97,112,912,73,60,83,04,64,3
Pengemarkedsrente (nivå)1,71,31,10,91,11,60,70,52,13,52,92,42,4
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 3,93,22,62,62,73,02,62,12,94,74,64,13,9
Realrente etter skatt (nivå)0,80,1-1,60,1-0,70,20,7-1,8-3,3-1,31,21,41,1
Importveid kronekurs (44 land)7 5,310,51,8-0,80,12,96,7-5,31,27,50,50,00,0
NOK per euro (nivå)8,358,959,299,339,609,8510,7210,1610,1011,1411,1911,1911,19
Utenriksøkonomi
Driftsbalansen (milliarder kr)8 374282163210320136385741 691829876790554
Driftsbalansen i prosent av BNP11,89,05,26,39,03,81,113,630,416,616,815,010,4
Utlandet
Eksportmarkedsindikator4,75,33,85,64,33,3-7,69,57,81,81,93,63,7
Konsumpris euro-området0,40,20,21,51,81,20,32,68,45,52,52,02,0
Pengemarkedsrente, euro (nivå)0,20,0-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,50,33,62,52,02,0
Råoljepris i dollar (nivå)9 100534555726443719982777370
Råoljepris i kroner (nivå)9 627431379452583564407609951858813769734
1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
2Enkelte tidsserier kan ha blitt revidert etter publiseringen av Konjunkturtendensene.
3Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
4AKU: bruddjusterte tall.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Standardtegn i tabeller