Dato: 8. juni 2022
Når: 10:00 - 11:30
Hvor: Akersveien 26, Oslo

Etter Russland gikk til krig mot Ukraina har Norge gitt ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse. Denne ordningen har tidligere blitt benyttet to ganger, for bosniere og kosovoalbanere på 90-tallet. I 2015 var det en ny stor flyktningestrøm til Europa og Norge, som resulterte i at Norge tok imot rekordmange asylsøkere og overføringsflyktninger med syrisk bakgrunn.

Hva forteller SSBs statistikk om disse tre gruppene og hvordan har det gått med dem i et integreringsperspektiv? Hvem er ukrainerne som har kommet til Norge før og under dagens situasjon? Disse temaene vil vi belyse i dette fagseminaret.

Praktisk informasjon

Enkel servering.

Påmelding: https://ssb.pameldingssystem.no/ukrainere-pa-flukt#/home