Dato: UTSATT - NY DATO KOMMER
Hvor: Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26, Oslo

Vi arrangerer fagseminar om eldre innvandrere i Norge. På seminaret presenteres resultater fra rapporten Eldre innvandrere i Norge (Dzamarija red., 2022).

Norges befolkning er blitt mer sammensatt i takt med den økende innvandringen. Det er få innvandrere blant de eldste i Norge, men i framtiden vil denne gruppen øke kraftig. I 2020 utgjorde innvandrerne kun 7 prosent av alle i aldersgruppen 60 år og eldre, mens i 2060 vil tilsvarende andel være hele 24 prosent.

På fagseminaret presenterer vi disse områdene fra rapporten:

Hvem er de eldre innvandrerne
ved seniorrådgiver Minja Tea Dzamarija

Hva vi vet om boforhold
ved seniorrådgiver Mathias Killengreen Revold

Hvordan er inntekts- og formuesnivået
ved seniorrådgiver Tor Morten Normann

Hva vi vet om eldre innvandreres bruk av helsetjenester
ved seniorrådgiver Inger Texmon