Dato: 23. juni 2022
Når: 11:30 - 13:00
Hvor: Auditoriet, SSB, Akersveien 26, Oslo

Foredragsholder: Herman Kruse, SSB

Hovedformålet med denne rapporten er å belyse de kvantitative egenskapene ved en dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet. Til dette benyttes mikrosimuleringsmodellen MOSART. I rapporten beregner vi blant annet effektene på pensjonsytelser, kostnader og fordelingsvirkninger på både kort og lang sikt. Rapporten er basert på beregninger og analyser utført for Pensjonsutvalget i årene 2020–2022. Pensjonsutvalget har avlagt sin rapport, se NOU 2022: 7: Et forbedret pensjonssystem.

Les hele rapporten "Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet. Belyst ved modellen MOSART"

Praktisk informasjon

Tid: 11.45 – 12.45

Servering av kaffe/te og boller fra kl. 11:30