Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Norsk mediebarometer 2018

  Statistiske analyser 161

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon
 • Mediebruksundersøkelsen 2018

  Notater 2019/19

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2018.

  Publikasjon
 • Mediebruksundersøkelsen 2017

  Notater 2019/03

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2017.

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2017

  Statistiske analyser 160

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2017

  Statistiske analyser 157

  I denne publikasjonen presenterer vi hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks massemediebruk i 2017.

  Publikasjon
 • Kulturbruk ute og hjemme

  Rapporter 2018/11

  Gjennomsnittsalderen på dem som benytter seg av kulturtilbud har de siste 25 årene økt fra 39,1 til 41,7 år. Det er dem med høy utdanning som bruker kulturtilbudene mest.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk

  Notater 2018/07

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennom¬føres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC- samarbeidet (Statistics on Income and Living Conditions) koordinert ...

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2016

  Statistiske analyser 156

  I denne publikasjonen presenterer vi oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur.

  Publikasjon
 • Statistikk over samiske språkbrukere i Norge

  Notater 2017/34

  Det finnes i dag ingen offentlig registrering av personer som snakker samisk i Norge, og dermed heller ingen offentlig statistikk over utbredelsen av de samiske språkene.

  Publikasjon
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • Mediebruksundersøkelsen 2014

  Notater 2017/27

  Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Mediebruksundersøkelsen 2014, og inneholder informasjon om datafangstperioden, innsamlingsmetode, utvalg og utvalgstrekking, frafall og bearbeiding av data.

  Publikasjon
 • Mediebruksundersøkelsen 2015

  Notater 2017/25

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport.

  Publikasjon
 • Norsk kulturbarometer 2016

  Statistiske analyser 153

  Folk med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav utdanning. Dette gjelder særlig for de tradisjonelle kulturtilbudene teater, opera, ballett og dans, kunstutstillinger og museer, men også for kino.

  Publikasjon
 • Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016

  Notater 2017/21

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016.

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2016

  Statistiske analyser 152

  Det er fremdeles slik at det å spille TV- og PC-spill er mest populært blant de yngste, men nå slenger stadig flere godt voksne og eldre seg på. Hele 13 prosent av de mellom 67 og 79 år spiller nå jevnlig digitale spill.

  Publikasjon