Rapporter 2009/15

Resultater fra Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007

Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter

Den fysiske aktiviteten i fritiden har økt de seinere åra for de voksne (16-79 år).

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter. Resultater fra Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Rapporter 2009/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Idrett og friluftsliv

ISBN (trykt)

978-82-537-7571-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

114

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt