Statistiske analyser 139

Kulturstatistikk 2012

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kulturstatistikk 2012

Ansvarlige

Cato Hernes Jensen, Liv Taule

Serie og -nummer

Statistiske analyser 139

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8840-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8839-5

ISSN

1892-7521

Antall sider

206

Målform

Nynorsk

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt