Bruksanvisning for kontrollprogrammene:

 1. Sørg for at datamaskinen har Java utviklingsmiljø (JDK) installert.
  Minimum versjon: 17.0.2 (OpenJDK eller eventuelt OracleJDK). 

 2. Lagre filen kontrollprogram.jar i en katalog på datamaskinens filsystem.

   
 3. Åpne et kommandolinjevindu, og naviger til katalogen nevnt i punkt 2.

   
 4. Avhengig av hvilken type filuttrekk du vil kontrollere, skriv inn et av følgende:

   

1. Kontroll av årsbaserte filuttrekk.
Gjelder for s
kjemanummer 0A, 0B, 0C, 0D, 0M, 0N, 0P, 0Q, 11F, 11CF, 15F, 52AF, 52BF, 53F og 55F

<rapporteringsår> = rapporteringsår (obligatorisk), det året dataene i filuttrekket gjelder for, f.eks. 2020.
<skjemanummer> = 0A, 0B, 0C etc..
<region> = kommunenummer + bydelsnummer eller regionsnummer (obligatorisk), skal være 6 siffer, f.eks. 030100, 030112, 500100 eller 667600.
<navn> = navnet til den organisasjonen dataene gjelder for (valgfri).
<kildefil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (obligatorisk) til kildefilen/filuttrekket som skal kontrolleres, sendes inn vha. <. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <kildefil> omsluttes av hermetegn (") .
<rapportfil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (valgfri) til en fil som kontrollprogrammet kan skrive kontrollrapporten til, vha. >. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <rapportfil> omsluttes av hermetegn (") .

java -jar kontrollprogram.jar -y <rapporteringsår> -s <skjemanummer> -r <region> -n <navn> < <kildefil> > <rapportfil>

For eksempel:
java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s 0A -r 030100 -n "OSLO KOMMUNE" < "C:\sti\til\kildefil\BEV_030100.dat" > "C:\sti\til\rapport fil\kontrollrapport_0a.html"

java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s 11F -r 030100 -n "OSLO KOMMUNE" < "C:\sti\til\kildefil\Sosial_030100.dat" > "C:\sti\til\rapport fil\kontrollrapport_11.html"

java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s 52AF -r 667600 -n "BUFDIR" < "C:\sti\til\kilde fil\FILUTTREKK.dat" > "C:\sti\til\rapport fil\kontrollrapport_52af.html"

Programmet benytter standard in/out for henholdsvis kilde- og rapportfil.

 

2. Kontroll av årsbaserte filuttrekk for et gitt organisasjonsnummer.
Gjelder for skjemanummer 0F, 0G, 0I, 0J, 0K og 0L

<rapporteringsår> = rapporteringsår (obligatorisk), det året dataene i filuttrekket gjelder for, f.eks. 2020.
<skjemanummer> = 0I, 0J, 0K etc..
<region> = kommunenummer + bydelsnummer eller regionsnummer (obligatorisk), skal være 6 siffer, f.eks. 030100, 030112, 500100 eller 667600.
<organisasjonsnummer> = organisasjonsnummer for den enheten som filuttrekket gjelder for, f.eks. 987654321
<navn> = navnet til den organisasjonen dataene gjelder for (valgfri).
<kildefil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (obligatorisk) til kildefilen/filuttrekket som skal kontrolleres, sendes inn vha. <. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <kildefil> omsluttes av hermetegn (") .
<rapportfil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (valgfri) til en fil som kontrollprogrammet kan skrive kontrollrapporten til, vha. >. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <rapportfil> omsluttes av hermetegn (") .

java -jar kontrollprogram.jar -y <rapporteringsår> -s <skjemanummer> -r <region> -u <organisasjonsnummer> -n <navn> < <kildefil> > <rapportfil>

For eksempel:
java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s 0F -r 110300 -u 976993403 -n "STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD" < "C:\sti\til\kildefil\BEV_976993403.dat" > "C:\sti\til\rapport fil\kontrollrapport_0f_976993403.html"

java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s 0J -r 030100 -u 987592567 -n "OSLO HAVN KF" < "C:\sti\til\kildefil\BAL_987592567.dat" > "C:\sti\til\rapport fil\kontrollrapport_0j_987592567.html"

Programmet benytter standard in/out for henholdsvis kilde- og rapportfil.

 

3. Kontroll av årsbaserte filuttrekk for et helseforetak.
Gjelder for skjemanummer 0X og 0Y

<rapporteringsår> = rapporteringsår (obligatorisk), det året dataene i filuttrekket gjelder for, f.eks. 2020.
<skjemanummer> = 0I, 0J, 0K etc..
<region> = regionsnummer (obligatorisk), skal være 6 siffer, f.eks. 030000, 040000, 050000, 120000 eller 990000.
<foretaksnummer> = organisasjonsnummer for det foretaket som filuttrekket gjelder for, f.eks. 987654321
<organisasjonsnummer> = kommaseparert liste (hvis flere enheter) med organisasjonsnumre for de(n) enheten(e) som filuttrekket gjelder for, f.eks. 976543218,965432187,965432187
<navn> = navnet til den organisasjonen dataene gjelder for (valgfri).
<kildefil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (obligatorisk) til kildefilen/filuttrekket som skal kontrolleres, sendes inn vha. <. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <kildefil> omsluttes av hermetegn (") .
<rapportfil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (valgfri) til en fil som kontrollprogrammet kan skrive kontrollrapporten til, vha. >. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <rapportfil> omsluttes av hermetegn (") .

java -jar kontrollprogram.jar -y <rapporteringsår> -s <skjemanummer> -r <region> -c <foretaksnummer> -u <organisasjonsnummer> -n <navn> < <kildefil> > <rapportfil>

For eksempel:
java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s "0X" -y "2020" -r "040000" -n "HELSE MIDT-NORGE RHF" -c "983658776" -u "985831580,996246507,983658776,918098275" < "C:\sti\til\kildefil\RES_983658776.dat" > "C:\sti\til\rapportfil\kontrollrapport_0x_983658776.html"

java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s "0X" -r "120000" -n "HELSE SØR-ØST RHF" -c "991324968" -u "991324968" < "C:\sti\til\kildefil\RES_991324968.dat" > "C:\sti\til\rapportfil\kontrollrapport_0x_991324968.html"

Programmet benytter standard in/out for henholdsvis kilde- og rapportfil.

 

4. Kontroll av kvartalsbaserte filuttrekk.
Gjelder for s
kjemanummer 0AK* og 0BK*

<rapporteringsår> = rapporteringsår (obligatorisk), det året dataene i filuttrekket gjelder for, f.eks. 2020.
<skjemanummer> = 0AK1, 0BK1, 0BK4 etc..
<kvartal> = det kvartalet innsendingen gjelder for, f.eks. 1, 2, 3 eller 4.
<region> = kommunenummer + bydelsnummer (obligatorisk), skal være 6 siffer, f.eks. 030100, 340000 eller 500100.
<navn> = navnet til den organisasjonen dataene gjelder for (valgfri).
<kildefil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (obligatorisk) til kildefilen/filuttrekket som skal kontrolleres, sendes inn vha. <. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <kildefil> omsluttes av hermetegn (") .
<rapportfil> = fullstendig sti (inkludert filnavn) (valgfri) til en fil som kontrollprogrammet kan skrive kontrollrapporten til, vha. >. Hvis stien eller filnavnet inneholder mellomrom/blanke tegn må <rapportfil> omsluttes av hermetegn (") .

java -jar kontrollprogram.jar -y <rapporteringsår> -s <skjemanummer> -q <kvartal> -r <region> -n <navn> < <kildefil> > <rapportfil>

For eksempel:
java -jar kontrollprogram.jar -y 2020 -s 0AK1 -q 1 -r 030100 -n "OSLO KOMMUNE" < "C:\sti\til\kildefil\BEV_030100_K1.dat" > "C:\sti\til\rapport fil\kontrollrapport_0ak1.html"

Programmet benytter standard in/out for henholdsvis kilde- og rapportfil.