Arbeidsgruppen er oppløst, og ansvaret for statistikktabellene for energibruk i kommunale og fylkeskommunale bygg, offentlige ladepunkter og nullutslippskjøretøy og el-forbruk i vann-, avløps- og renovasjonssektoren er overført til henholdsvis KOSTRA-arbeidsgruppe for kommunal eiendomsforvaltning, KOSTRA-arbeidsgruppe for samferdsel og KOSTRA-arbeidsgruppe for vann, avløp og avfall. Arbeidsgruppen for kommunal eiendomsforvaltning har overtatt ansvaret for artene:

  • 180 Strøm
  • 181 Fjernvarme
  • 182 Fyringsolje
  • 183 Naturgass
  • 184 Bioenergi

 

Medlemmene som er listet nedenfor var per 2022.

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Peder Gjølstad Røhnebæk (leder)SSB, Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk 
Aksel Håkonsen Overhalla kommune (KS) 
Kjetil Bjørklund KS 
Stein-Owe Hansen Viken fylkeskommune (KS) 
Simon James Loveland Trondheim kommune (KS) 
Julien Jabot Miljødirektoratet 
Linn IsingKommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 
Else Bredeli SSB, Seksjon for offentlige finanser 
Trude Melby Bothner SSB, Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Referat fra møte i KOSTRA-arbeidsgruppe for klima og energi 10.05.2022

Eldre referater fra arbeidsgruppen.