Arbeidsgrupperapport for:

Barnehage (pdf)

Barnevern (pdf)

Brann- og ulykkesvern (pdf)

Eiendomsforvaltning (pdf)

Eiendomsskatt (pdf)

Grunnskole (pdf)

Helse- og omsorgstjenester (pdf)

Kirke (pdf)

Klima og energi (pdf)

Kommunale boliger (pdf)

Kultur (pdf)

Landbruk (pdf)

Plan, byggesak og miljø (pdf)

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (pdf)

Samferdsel (pdf)

Sosialtjeneste (pdf)

Tannhelse (pdf)

Vann, avløp og renovasjon (pdf)

Videregående opplæring (pdf)