Arbeidsgrupperapport for:

Barnehage (PDF)

Barnevern (PDF)

Bolig (PDF)

Brann- og ulykkesvern (PDF)

Eiendom

Grunnskole (PDF)

Helse- og omsorgstjenester (PDF)

Kirke og gravplasser (PDF)

Klima og energi (PDF)

Kultur, barne- og ungdomstiltak (PDF)

Landbruk (PDF)

Plan, byggesak og miljø (PDF)

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (PDF)

Samferdsel (PDF)

Sosialtjeneste (PDF)

Tannhelse (PDF)

Vann, avløp og renovasjon (PDF)

Videregående opplæring (PDF)