Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring. Teller: Elever som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole, etter bostedskommune ved avsluttet grunnskole. Kilde: VIGO Nevner: Elever som avsluttet grunnskolen, etter bostedskommune. Kilde: VIGO Indikatoren er et uttrykk for hvor godt kommunens grunnskoler forbereder elevene til videregående opplæring. Indikatoren viser direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole.