Elever med rett til skyss

Antall skyssberettigede elever i grunnskolen og videregÄende skolen for transportformene buss - funksjon 730, fylkesveiferger - funksjon 731, bÄtruter - funksjon 732 og t-bane og trikk/bybane - funksjon 734. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA- Samferdsel.