Elever med lukket skoleskyss

Omfatter elevtransport i grunnskole og videregående skole med buss som ikke er åpne for andre passasjerer. Også elever transportert i henhold til kommunale vedtak inngår. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA- Samferdsel.