Hvilket år ble gjeldende satser vedtatt?

Hvilket år ble gjeldende satser vedtatt?