Tillegg for person i bofellesskap

Stønadssats per måned for person i bofellesskap