Trygd/ pensjon som hovedinntekt

Sosialhjelpstilfeller med trygd/ pensjon som viktigste kilde til livsopphold