Annen inntekt som hovedinntekt

Sosialhjelpstilfeller med annen inntekt som viktigste kilde til livsopphold