Energiutgifter per bruker

Energiutgifter per bruker. Antall brukere, grunnskole: Antall elever i kommunal grunnskole. Datakilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Antall brukere, barnehage: Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 «Årsmelding for barnehager per 15.12.» Antall brukere, institusjoner: Antall beboer i institusjon. Data hentes fra IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) Antall brukere, videregående skoler: Ant. elever er hentet fra VIGO, Enhetsregisteret For antall brukere i adm.lokaler, kulturbygg og idrettsbygg regnes folketallet i kommunen/fylkeskommunen som "brukere"