Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats

Gjelder for kommuner med flere satser. Gebyret vises for år n. Dvs. at for år 2017 vises gebyrer per 1. januar 2017 etc. Det er høyeste sats (ekskl mva)for en standard enebolig på 120 kvm bruksareal som vises her. Tallet er hentet fra KOSTRA-skjema 22, spørsmål 4.6.