Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats

Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) vann per 1.1.2018 - for kommuner med kun én sats. Tallet er hentet fra KOSTRA-skjema 22, spørsmål 4.6.