Selvkostgrad

Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og gebyrgrunnlag for året, tillagt avsetning til selvkostfond/fremføring av underskudd eller bruk av selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd. For landet er nøkkeltallet et gjennomsnitt av alle kommuner som har rapportert.