Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger

N√łkkeltallet viser gebyrinntektene for vannsektoren fordelt p√• antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning