Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger

N√łkkeltallet viser gebyrgrunnlaget for vannsektoren fordelt p√• antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning