Finansiell dekningsgrad

Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og gebyrgrunnlag for året. For landet er nøkkeltallet et snitt av alle kommuner som har rapportert.