Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger

N√łkkeltallet viser totale driftsutgifter for distribusjon av vann fordelt p√• antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning